УПОЗОРЕЊЕ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ

Дана 10.12.2019.године Војни синдикат Србије упутио је упозорење Александру Вулину министру одбране:

Којим упозоравамо министра одбране Александра Вулина, да је у продуженом трајању извршио више радњи ометања и спречавања деловања Војног синдиката Србије, у којима се јасно препознају обележја кривичног дела ‘’Спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања и деловања’’ из члана 152. Кривичног законика, због чега захтевамо да одмах обустави све штетне радње и отклони све штетне последице које је произвео вршећи службену дужност и злоупотребљавајући свој службени положај.

Да сте поступили по овом упозорењу обавестите нас писаним актом у року од 15 дана.

Ометање и спречавање рада Војног синдиката Србије, извршили сте у продуженом трајању кроз више радњи у периоду од 2017. године до данас, а првенствено застрашивањем чланства и прогоном председника ВСС Новице Антића, његовим незаконитом позивањем на дисциплинску одговорност пред послодавцем и изрицањем казне губитка чина и службе у Војсци Србије. Доношењем решења којим сте на незаконит и неоснован начин поништили решење министра одбране број 1181-22 од 31.03.2015. године, о репрезентативности код послодавца Војног синдиката Србије. На начин супротан члану 207. Закона о раду, актом од 15.04.2019. године, преко Сектора за буџет и финансије Министарства одбране, наложили сте Рачуноводственом центру МО, да убудуће чланарине Војном синдикату Србије. Својим актом од 15.04.2019. године, наложили сте Генералштабу Војске Србије, супротно дужности из члана 210. и супротно члану 219. став 2. Закона о раду, да све команде, јединице и установе Војске Србије, преиспитају обезбеђене техничко-просторне услове за рад Војног синдиката Србије. Иако су ВСС и МО дана 14.06.2019. године, потписали споразум о просторнотехничким условима за несметан рад Војног синдиката Србије, наложили сте да се споразум не спроводи. Грубо кршећи Конвенцију МОР бр 87, донели сте решење којим не признајете Војном синдикату Србије да је репрезентативан код послодавца, иако је дана 11.09.2019. године, комисија формирана вашом одлуком, у присуству других синдиката, неспорно утврдила да Војни синдикат Србије испуњава услове репрезентативности код послодавца, након чега сте наложили да се са овим незаконитим и неоснованим решењем, опет на незаконит начин упознају све јединице у Војсци Србије. Ваша администрација на незаконит начин позвала је на дисциплинску одговорност, а потом покренула и водила дисциплински поступак за непостојећи дисциплински преступ, против Генералног секретара Војног синдиката Србије, након чега му је такође на незаконит начин и потпуно неосновано изрекла дисциплинску казну губитка службе у Војсци Србије.

Такође вас упозоравамо, да је Војни синдикат Србије, од маја месеца 2019. године, члан Европске федерације синдиката у јавном сектору (EPSU) као и Светске федерације синдиката (PSI), и да ометањем рада Војног синдиката Србије заправо ометате и рад ових међународних синдикалних организација.

Уколико са ометањем и спречавањем рада Војног синдиката Србије, одмах не престанете, и у датом року не отклоните штетне последице, бићемо принуђени да против вас поднесемо кривичну пријаву Републичком јавном тужиоцу са захтевом да вам се одреди мера притвора, како на даље не би сте вршили кривична дела на штету припадника ВС и синдиката.

upozorenje-vulinu-prestanak-ometanja-vss-10-12-2019-page-001