МИНИСТАР И ВОЈНИ КОМАНДАНТИ, РАД НА ОТВОРЕНОМ ДА ПРИЛАГОДЕ УСЛОВИМА ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА

Војни синдикат Србије, подсећа министра одбране као послодавца и команданте војних јединица, да у данима када се температуре ваздуха крећу око 40°С обављање послова на отвореном, треба прилагодити условима екстремно високих температура или рад прекинути у сатима када температура достиже највише вредности.

Штетно дејство високих температура угрожава здравље запослених, изазива дехидрацију организма и брже замарање, а значајно умањује способности за рад и повећава настанак грешака при обављању послова и задатака, што може да доведе до појаве ванредних догађаја са најтежим последицама. Сви смо сведоци у којим су екстремним температурама и условима радили припадници Војске Србије, током припрема за вежбу на Пештеру 2021. године, када је смртно страдао наш колега и члан старији водник прве класе Дејан Стојковић. Такав пропуст у примени мера безбедности и здравља на раду не сме никад више да се понови.

Влада Р. Србије, још 2007. године, донела је препоруку у којој се наводи, да послодавци организују рад на отвореном на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура, изнад 36°C, а нарочито у периоду од 11 до 16 часова.

Када запослени обављају послове на отвореном при високим температурама послодавци, а тако и надлежне војне старешине, дужни су да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе из те области и да донесу одговарајући акт о процени ризика по безбедност здравља на радном месту и у радној околини, што се односи и на рад на отвореном при високим температурама.

Јасно је да послодавац не може утицати на спољашње факторе као што су сунчево зрачење, температура и влажност ваздуха, али применом мера безбедности и здравља на раду итекако може избећи или смањити топлотни стрес дефинисан као физичка и физиолошка реакција запосленог на температуру која га окружује на радном месту.

При спровођењу ове обавезе, послодавцу и запосленима могу помоћи Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама, које је издало Министарство за рад, запошљавање борачка и доцијална питања.

Линк: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/smernice-za-bezbedan-i-zdrav-rad-na-otvorenom-pri-visokim-temperaturama-0

Надлежне војне старешине и руководиоце, позивамо да покажу максималну бригу за потчињене, а професионалне припаднике војске да се јаве синдикату за помоћ уколико су им здравље и безбедност на раду на било који начин угрожени.