МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ПОНОВО КРИЈУЋИ ИЗРАДИЛО НЕУСТАВАН НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ

Војни синдикат Србије, незванично је сазнао да је Министарство одбране, поново кријући од очију јавности и синдиката, израдило текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије.

Увидом у текст нацрта закона до ког је синдикат дошао, закључује се да он садржи одредбе којима се умањује до сад достигнут ниво људских права запосленима у Војсци Србије, што је противуставно и супротно од Србије потврђеним међународним уговорима.

Наиме, одредбе овог нацрта закона предвиђају повећање обима већ утврћеног ограничења радног времена, па ће тако запослени у Војсци Србије, ако би ове одредбе биле усвојене, убудуће моћи радно да се ангажују неограничен број сати на недељном нивоу, док ће месечно моћи да раде прековремено до 60 сати. Поред тога, послодавац, оличен у Министарству одбране, предложеним законским решењем уводи дисциплинску одговорност за запослене у Војсци Србије, за њихове поступке ван службе и кад нису радно ангажовани код послодавца. Тако се противно међународним конвенцијама и Европској социјалној повељи, са којом српски закони мора да буду у сагласју, грубо задире у право на приватност које спада у једно од елементарних људских права.

Одредбама овог нацрта закона, грубо се задире и у слободе синдикалног организовања запослених у војсци, па се послодавцу сада даје право да позива на дисциплинску одговорност и кажњава представнике синдиката што је у супротности са свим од Србије ратификованим конвенцијама Међународне организације рада о синдикалним слободама, али и Законом о раду, кровним законом којим се уређују права синдиката и заштита њихових представника, са којим Закон о Војсци Србије такође мора да буде у сагласју.

Очигледно је да су неуставне одредбе разлог да се овај нацрт закона држи подаље од очију јавности и синдиката који делују у делатности одбране. Иако смо од Министарства одбране још пре седам дана тражили да нам званично достави текст овог нацрта закона, до данас то није учињено.

У вези са наведеним Војни синдикат Србије, обратио се писмима Председнику Републике, Влади Србије, Министарству рада и представницима ЕУ у Србији, у којима тражи да се у Закон о Војсци Србије, не дозволи имплементирање одредби кије су у супротности са Уставом, потврђеним међународним уговорима и правним стандардима, пре свега због тога што се овим нацртом закона умањује већ дистигнути ниво људских права и слобода.