Одржан састанак руководства ТРЗ Крагујевац, са представницима репрезентативног Војног синдиката Србије

Поводом узнемирености и забринутости запослених у ТРЗ Крагујевац, изазваног изненадним упућивањем на колективна одсуства запослених и разних инсинуација о томе да ова одсуства претходе отпуштањима радника, као и због разлике у недавном повећању плата запослених у ТРЗ Крагујевац, од 12,5% у односу на друге техничке ремонтне заводе у систему одбране који су добили повећање од 25%, руководство репрезентативног Војног синдиката Србије, који преко своје синдикалне групе делује и у ТРЗ Крагујевац, одржало је 01. марта 2023. године, састанак са руководством ТРЗ Крагујевац.

Упућивања запослених на одсуства ради опоравка, која се колективно по групама реализују ових дана по одлуци руководства завода, резултат су економичније организације рада због тренутног смањеног обима посла у заводу. Руководство завода, обавестило је синдикат да се у наредним месецима очекује повећан обим посла, када ће завод бити у обавези да ради својим максималним капацитетима, а када неће бити у ситуацији да запосленима омогући да у већем броју користе право на одсуство због опоравка. Ради економичније организације рада руководство завода одлучило да се запослени сада упуте на коришћење одсуства за опоравак на које запослени имају право по основу обављања службе под отежаним условима. Ова одсуства нису узрокована никаквом кризом у заводу и не претходе отпуштањима радника.

По питању неједнаког повећања зарада у ТРЗ Крагујевац, где су запослених последњим повећањем плата у систему одбране добили повишицу од 12,5%, док су остали запослени у техничким ремонтним заводима добили побећање осд 25%, обавештавамо запослене у ТРЗ Крагујевац, да се они због специфичне структуре завода, налазе у статусу запослених у заводу, а не запослених у Војсци Србије, који су једини у Србији, одлуком Владе Србије добили повишицу од 25%. Руководство завода обавестило је представнике синдиката, да због чињенице да запослени у заводу нису у статусу порфесионалних припадника Војске Србије, није постојала обавеза да им се плата увећа ни за износ од 12,5%, али да је руководство завода имајући у виду да се део запослених налази на платном списку Рачуноводственог центра Министарства одбране, ради отклањања разлика у примањима, свима изврши увећање плате у износу од 12,5%.

Имајући у виду да су Председник Републике и министар одбране, у више наврата јавно изјавили да ће сви запослени у техничким ремонтним заводима добити повећање плате од 25%, те да ТРЗ Крагујевац није буџетска установа, Војни синидкат Србије, у циљу заштите и унапређења права из радног односа запослених у ТРЗ Крагујевац, обратиће се министру одбране, Влади Србије и Председнику Републике са предлогом и захтевом да се ТРЗ Крагујевац, који сада једини није у саставу Војске Србије, преведе у буџетског корисника, те да се права запослених у ТРЗ Крагујевац, у сваком смислу изједначе са правима свих других запослених у техничким ремонтним заводима који су део система одбране.