МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ПРИХВАТИЛО ИНИЦИЈАТИВУ ВСС ЗА ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О СТАЊИМА У СЛУЖБИ

Министарство одбране, обавестило је Војни синдикат Србије, да је усвојена иницијатива синдиката којом су предложене измене и допуне Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира.

У својој иницијативи, између осталог, Војни синдикат Србије указао је на дискриминацију припадника Војске Србије којима се за унапређење и напредовање у служби не признају дипломе стечене у цивилним образовним установама, због чега је значајан број старешина заустављен у напредовању и није унапређен у виши чин.

У акту Министарства одбране од 29.01.2021. године, наводи се да су предлози Војног синдиката Србије детаљно размотрени и да ће бити узети у обзир када се буде вршила евалуација припреме прописа како би се на један свеобухватан начин размотрили уочени проблеми у примени конкретних норми.

Поздрављамо одлуку Министарства одбране да се изврше измене и допуне Уредбе о стањима у служби и захваљујемо се на разумевању потреба и права професионалних припадника Војске Србије.