ПРОБЛЕМЕ РЕШАВАТИ НА САСТАНЦИМА, А НЕ НА УЛИЦИ!

На данашњем састанку у  Министарству одбране између представника Војног синдиката Србије и Министарства одбране, тема је било је осигурање припадника ВС, сузбијање мобинга, заштита представника синдиката, колективни уговор за запослене, приоритет припадника у здравственом збрињавању у ВЗУ, унапређење сарадње између најбројнијег синдиката у Војсци Србије и Министарства одбране, као и о примени просторно-техничког споразума за несметан рад Војног синдиката Србије.

Секретар Министарства Зоран Лазић, упознао је представнике синдиката да је министарство закључило уговор о осигурању запослених са осигуравајућим друштвом АМС и да се тај уговор примењује од првог септембра.

Синдикат је тражио да буде упознат са садржајем уговорених услова како би своја средства са колективног осигурања која тренутно финансира усмерио у друге бенефите за чланове. Министарство одбране ће у вези са овим питањем синдикату доставити детаљну информацију о условима и премијама осигурања након чега ћемо чланство информисати о даљим активностима синдиката по том питању.

Представници МО су упознати  са појединачним примерима мобинга у јединицама ВС и овом приликом је затражена заштита мобингованих лица. Надлежни у МО ће по овом питању покренути одговарајуће поступке и провере и о њиховом исходу обавестити синдикат.

Овом приликом изнет је став представника МО да је колективни уговор за запослене у ВС добар начин да се реше одређена питања и права из радног односа, али да је потребно формирати заједничку радну групу која би сагледала законске и друге могућности, као и то када би најраније могло да дође до преговора. За 11.септембар  заказано је поновно утврђивање репрезентативности Војног синдиката Србије, након чега ће се поново испунити законски услов и право Војног синдиката Србије, да преговара о закључењу колективног уговора. О свему ћемо у наредном периоду благовремено информисати чланство.

Представници ВСС упознали су представнике МО и са примерима притисака на представнике подружница нашег синдиката са тежиштем на њиховим премештајима на друга радна места ван седишта синдикалних група. Представници МО ће наког провера навода са којима смо их упознали обавестити синдикат о оснoваности премештаја наших представника и да ли су они заиста иницирани потребама службе.

Када је реч о приоритету припадника ВС у здравственом збрињавању, представнике МО  упознати су са чињеницом да се у пракси не примењује наредба по којој би професионални припадници ВС требало да имају приоритет у заказивању прегледа у ВМА и другим ВЗУ, којом приликом је захтевано да се овај проблем што хитније реши.

Имајући у виду да у протеклих неколико година није постојао дијалог између представника најбројнијег Војног синдиката Србије, и Министарства одбране, поздрављамо видљив и позитиван помак у нашим односима. Сматрамо да се нагомилани и бројни проблеми припадника ВС морају решавати дијалогом и на начин који даје могућност представницима запослених да остваре, заштите и унапреде своја права. Поздрављамо чињеницу да о питањима и потребама из радног односа данас разговарамо за столом, а не на улици као што је то био случај претходних година.