ОДЛОЖЕН РАД НА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

По основу молбе коју је Војни синдикат Србије упутио Председнику Републике Србије, а у вези заштите права на рад запослених у Војсци Србије и повлачења из процедуре неуставних и међународном праву противних одредаба Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, дана 05.10.2021.године од стране Сектора за људске ресурсе МО, обавештени смо да се све активности и рад на изменама и допунама поменутог закона – ОДЛАЖУ.

Циљ одлагања је усаглашавање нацрта са организационим целинама Војске Србије и разматрање иницијатива, предлога и сугестија од стране синдиката.