Уплата солидарних помоћи за месец март 2019.године

Дана 23.04.2019. године реализована је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец МАРТ 2019.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.