СГ Војна болница Ниш

Формирана одлуком управног одбора дел.број 25-3/2015 од 19.05.2015. године.

Председник: Весна Станковић

Заменик председника: 

Секретар: 

Емаил синдикалне групе: sg.vbnis@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/—————–