САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Дана 14.03.2024. године у просторијама ВСС, у Београду, одржана је ванредна Скупштина на иницијативу већине синдикалних група и њихових чланова.

Након излагања чланова и представника синдикалних група, у складу са прописима који уређују положај Синдиката, изабрано је ново руководство од стране присутних 38 синдикалних група, по следећем:

  • За разрешење досадашњег председника Војног синдикат Србије гласало је 37 представника, док је 1 представник био уздржан.
  • За именовање новог председника Војног синдиката Србије гласало је 36 представника, док су 2 представника била уздржана.
  • За разрешење досадашњих чланова Управног одбора, Статутарне комисије, Надзорног одбора, генералног секретара и портпарола гласало је 37 представника, док је 1 представник био уздржан.

ВСС се ограђује од ранијих изјава и деловања појединаца претходног руководства које је радило ван Статута ВСС и синдикалних принципа.

Војни синдикат Србије изражава уверење да ће у наредном периоду искључиво заступaти и унапређивати професионалне, радне, економске, социјалне, културне и друге појединачне и колективне интересе припадника Министарства одбране и Војске Србије.  

ПРЕДСЕДНИК ВСС
капетан прве класе
САША ВЕЛИНОВ