СГ Никинци

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.79/2014 од 21.1.2014. године.

Председник: Сима Јоцков

Заменик председника: Дамир Зељковић

Секретар: Славиша Милошевић

Емаил синдикалне групе: sg.nikinci@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 28-11-07