МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ПРИЗНАЛО ДА СТОЈИ ИЗА ОМЕТАЊА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И ПРОГОНА СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА

Министарство одбране одбило је да мирним путем реши радни спор у вези са поново изреченим отказом са рада и дискриминацијом на раду председника Војног синдиката Србије, због учешћа у синдикалним активностима, чиме је још једним показало да директно стоји иза најгрубљег кршења основних људских и радничких права и слобода синдикалног представника јединог репрезентативног синдиката запослених у одбрани.

Иако је Управни суд, пресудом из фебруара 2023. године, поништио незаконит отказ са рада изречен председнику Војног синдиката Србије 2018. године, Генералштаб ВС, наставио је са праксом грубог кршења права и слобода јединог репрезентативног синдикалног представника и поново му свесно кршећи закон изрекао отказ из војне службе. Због овога је председник нашег синдиката у складу са Законом о мирном решавању радних спорова, почетком јула ове године, покренуо поступак мирног решавања радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радног спора. Како је Министарство одбране, у потпуности игнорисало позив Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да овај спор буде решен мирним путем кроз арбитражу и до данас се није удостојило да одговори на овај позив, поступак је обустављен.

Овим чином Министарство одбране недвосмислено је показало да директно стоји иза ометања и спречавања синдикалног деловања јединог репрезентативног синдиката у одбрани – Војног синдиката Србије, и прогона његових законских заступника, јер да није тако зашто не би пристало да стручна арбитража, под медијацијом надлежне Републичке агенције, настали спор реши. Поред тога, игнорисањем овог позива Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, администрација Министарства одбране, показала је да поред већ познате праксе правног насиља и потпуно умишљајног кршења закона и од Србије ратификованих конвенција МОР и ЕУ, сада не поштује ни институције Републике Србије.

Очигледно криминализована администрација Министарства одбране, зна и највише се плаши да би у поступку пред стручним арбитром или миритељем било јасно да је прогон какав ово Министарство спроводи над синдикалним представником више година, незаконит. У свакој иоле цивилизованој држави, нарочито оној Европској, синдикални представник ужива имунитет од позивања на дисциплинску одговорност пред послодавцем и отказа са рада због учешћа у легалним и легитимним синдикалним активностима, једино у Србији, у 21. веку, то није случај.

Без обзира на поновне притиске Војни синдикат Србије наставиће легалну борбу за права и бољи материјални и социјални положај професионалних припадника наше војске, а управо жртве какву годинама подносе председник и генерални секретар нашег синдиката доказују да достојанство и права колега које заступамо немају цену. У циљу заштите наших права, против појединаца из Министарства одбране и Војске Србије, одговорних за ометање и спречавање синдикалног деловања злоупотребама службених положаја и најгрубљих облика кршења људских и радничких права и слобода гарантованих Уставом и од Србије ратификованим конвенцијама МОР и ЕУ, биће поднете кривичне пријаве и тужбе, а Европским синдикалним централама којих је ВСС члан ,,EPSU“ и ,,EUROMIL“ о овом слулају биће поднета представка, ради упознавања релевантних Европских институција, јер је очигледно да институције Србије, у чијој је надлежности решавање оваквих спорова не функционишу и не уживају потребан ауторитет и поверење.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ПРИЗНАЛО ДА СТОЈИ ИЗА ОМЕТАЊА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И ПРОГОНА СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА

Министарство одбране одбило је да мирним путем реши радни спор у вези са поново изреченим отказом са рада и дискриминацијом на раду председника Војног синдиката Србије, због учешћа у синдикалним активностима, чиме је још једним показало да директно стоји иза најгрубљег кршења основних људских и радничких права и слобода синдикалног представника јединог репрезентативног синдиката запослених у одбрани.

Иако је Управни суд, пресудом из фебруара 2023. године, поништио незаконит отказ са рада изречен председнику Војног синдиката Србије 2018. године, Генералштаб ВС, наставио је са праксом грубог кршења права и слобода јединог репрезентативног синдикалног представника и поново му свесно кршећи закон изрекао отказ из војне службе. Због овога је председник нашег синдиката у складу са Законом о мирном решавању радних спорова, почетком јула ове године, покренуо поступак мирног решавања радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радног спора. Како је Министарство одбране, у потпуности игнорисало позив Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да овај спор буде решен мирним путем кроз арбитражу и до данас се није удостојило да одговори на овај позив, поступак је обустављен.

Овим чином Министарство одбране недвосмислено је показало да директно стоји иза ометања и спречавања синдикалног деловања јединог репрезентативног синдиката у одбрани – Војног синдиката Србије, и прогона његових законских заступника, јер да није тако зашто не би пристало да стручна арбитража, под медијацијом надлежне Републичке агенције, настали спор реши. Поред тога, игнорисањем овог позива Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, администрација Министарства одбране, показала је да поред већ познате праксе правног насиља и потпуно умишљајног кршења закона и од Србије ратификованих конвенција МОР и ЕУ, сада не поштује ни институције Републике Србије.

Очигледно криминализована администрација Министарства одбране, зна и највише се плаши да би у поступку пред стручним арбитром или миритељем било јасно да је прогон какав ово Министарство спроводи над синдикалним представником више година, незаконит. У свакој иоле цивилизованој држави, нарочито оној Европској, синдикални представник ужива имунитет од позивања на дисциплинску одговорност пред послодавцем и отказа са рада због учешћа у легалним и легитимним синдикалним активностима, једино у Србији, у 21. веку, то није случај.

Без обзира на поновне притиске Војни синдикат Србије наставиће легалну борбу за права и бољи материјални и социјални положај професионалних припадника наше војске, а управо жртве какву годинама подносе председник и генерални секретар нашег синдиката доказују да достојанство и права колега које заступамо немају цену. У циљу заштите наших права, против појединаца из Министарства одбране и Војске Србије, одговорних за ометање и спречавање синдикалног деловања злоупотребама службених положаја и најгрубљих облика кршења људских и радничких права и слобода гарантованих Уставом и од Србије ратификованим конвенцијама МОР и ЕУ, биће поднете кривичне пријаве и тужбе, а Европским синдикалним централама којих је ВСС члан ,,EPSU“ и ,,EUROMIL“ о овом слулају биће поднета представка, ради упознавања релевантних Европских институција, јер је очигледно да институције Србије, у чијој је надлежности решавање оваквих спорова не функционишу и не уживају потребан ауторитет и поверење.