ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ О ПРАВИМА СИНДИКАТА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ, ВОЈСЦИ И ПОЛИЦИЈИ

Једини репрезентативни синдикат запослених у одбрани – Војни синдикат Србије, као члан Европске конфедерације синдиката јавних служби (EPSU) и Светске конфедерације синдиката (PSI), учествовао је у дводневној међународној конференцији о правима синдиката и запослених у јавном сектору, војсци и полицији, која се одржава у Скопљу 21. и 22. септембра.

На конференцији учествују синдикати из свих држава чланица ЕУ и региона Балкана, који су чланови „EPSU“, „PSI“, Савеза војних синдиката и удружења „EUROMIL“, Савеза полицијских синдиката ЕУ „EuroCOP“ и Европске конфедерације синдиката „ETUC“.

Гости конференције су Хенрик Кристенсен, извршни секретар Европског комитета за људска права у Савету Европе и Дијана Крумпара из Одељења за социјални дијалог Европске комисије.

Учесници конференције говорили су о правима синдиката и запослених у јавном сектору, војног и полицијског особља у земљама ЕУ и региона Балкана, о проблемима са којима се синдикати сусрећу у свом раду и деловању али и о мерама за унапређење права синдиката и запослених које заступају као и директивама ЕУ које налажу унапређење достигнутих права.

Главна тема конференцине је унапређење социјалног дијалога и колективног преговарања, са циљем да се у наредном периоду предузму акције како би државе које још увек нису ратификовале конвенције Међународне организације рада о колективним уговорима у јавном сектору, међу којима је и Србија, то учине.

Председник Војног синдиката Србије Новица Антић, реферисао је учесницима конференције и представницима Савета Европе и Европске комисије, о примерима грубог кршења права синдиката у Србији, гарантованих конвенцијама Међународне организације рада и Европском социјалном повељом, дугогодишњим притисцима на Војни синдикат Србије, пре свега изрицањем отказа са рада председнику и генералном секретару због учешћа у синдикалним активностима, као и о дугогодишњем активном ометању права да војно особље у Србији добије колективни уговор у складу са законом утврђеним правима. Присутни су упознати и са чињеницом да је у Србији, све присутнија пракса умањења синдикалних права и да се запосленима у јавном сектору од државе и послодаваца све више оспорава и укида право на исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. Указано је и на бројне проблеме у колективном преговарању и код продужења важења колективних уговора, пре свега на притиске са стране послодаваца и утицај на синдикате да прихвате да се умање већ уговорена и достигнута права. С обзиром да Србија, нема право на колективну жалбу према ЕУ институцијама, од представника „EPSU“ и „PSI“, и присутних чланова Савета Европе и ЕУ комисије, затражена је помоћ и посредовање у решавању наведених проблема.

Закључак конференције је да је недопустиво да се у појединим земљама синдикатима оспорава право на колективне акције укључујући право на штрајк и колективно преговарање, јер то гарантују све конвенцине које уређују права синдиката. Закључено је да ће сви синдикати чланови „EPSU“, „PSI“,“EUROMIL“,“EuroCOP“ и „ETUC“, у наредном периоду спроводити заједничке акције и узајамну подршку на развијању свести код представника власти и послодаваца о обавези поштовања међународних конвенција и унапређења социјалног дијалога, те да је од изузетне важности повећати број закључених колективних уговора у јавном сектору.