ИНИЦИЈАТИВА ЗА МОРАТОРИЈУМ НА УМАЊЕЊЕ ЗАРАДА ПО ОСНОВУ НЕИСПУЊАВАЊА НОРМАТИВА ЗА ФИЗИЧКУ ПРОВЕРУ

Дана 09.04.2020.године Војни синдикат Србије је упутио Иницијативу МО и ГШ ВС да се за време трајања ванредног стања и 90 дана након прекида, суспендују одредбе Правилника о платама којима се због неиспуњавања норматива физичке провере умањује зарада.

Сматрамо да у новонасталој ситуацији нема услова за одржавање нивoа физичке спремности запослених у Војсци Србије,реализовање физичке провере, као и да примена постојеће одредбе Правилника о платама у овим околностима може једино негативно утицати на мотивацију запослених у Војсци Србије.