Уплата солидарних помоћи за месец април и мај 2019.године

Дана 21.06.2019. године реализована је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец АПРИЛ и МАЈ 2019.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.