Иницијатива за исплату накнаде за прековремени рад у свим условима службе

Војни синдикат Србије је дана 01.марта 2021.године упутио иницијативу Министарству одбране у којој се тражи измена Правилника о платама и другим новчаним примањима професионалних припадника Војске Србије, у члану који гласи: „ Додатак за рад ноћу, додатак за рад на дан празника који није радни дан, додатак за додатно оптерећење на раду, накнада трошкова за рад на терену и накнада трошкова за службу на посебним војним објектимаискључују додатак за прековремени рад“.

Наведеном одредбом професионални припадици Војске Србије оштећени су јер им накнаде које остварују током рада нпр. на терену искључују право на накнаду за прековремени рад, иако чињенично и у теренским условима раде више од 8 сати.

У пракси се дешавало да професионални припадници Војске Србије нпр. приликом обављања задатака на терену раде и до 19 и по сати дневно, а да за тај рад не остварују никакву накнаду осим накнаде за рад на терену. Поједини припадници ВС ово своје право потражују судским путем, што ствара додатну штету држави као послодавцу јер на њен терет падају и судски трошкови.

Војном синдикату Србије за помоћ по овом питању најчешће се обраћају припадници јединица који рад обављају у сменском раду 12-24-12-48, где су навели да због чињенице да им је исплаћена накнада за рад ноћу или накнада за рад празником, не могу да остваре накнаду за прековремени рад, нити сате прековременог рада могу да искористе као замену за слободно време, јер је попуна јединица које обављају те послове најчешће на минимуму.

У поступцима пружања правне помоћи својим члановима Војни синдикат Србије, у претходном периоду, поднео је тужбе у вези са овим питањем, најчешће за лица која обављају дужности у чуварској служби обезбеђењем безбедносно осетљивих објеката и у просеку имају остварених око 400 прековремених сати рада које не могу да наплате или прерасподелом радног времена искористе као слободно време.

Текст иницијативе можете прочитати на следећем линку