Иницијатива за укидање санкција у виду умањења плата припадницима ВС услед неповољних резултата на провери физичке способности

Услед ангажовања професионалних припадника Војске Србије на преобимним редовним и ванпланским задацима, у којима често обављају послове више радних места, као и услед стања проузрокованог пандемијом вируса „ Корона“ због чега је део припадника  ван строја, евидентно је да већи део професионалног састава Војске Србије није у могућности да спроводи активности одржавања физичке кондиције.

Овим поводом Војни синдикат Србије је 5.фебруара 2021.године упутио инцијативу Минстарству одбране у којој тражи да се суспендују одредбе члана 10а став 4. Правилника о платама професоналних припадника ВС и то тако да се не извршавају умањења плате професионалним припадницима који су оцењени неповољном оценом на провери физичке способности.

Више је него јасно да услед претходно наведених разлога, професионални припадници ВС не могу да раде на поправљању и подизању своје физичке кондиције, а непопуларне мере кажњавања од стране послодавца због околности на које припадници ВС објективно нису сами могли да утичу, негативно се пресликавају на морал припадника и уједно представљају директно наношење материјалне штете члановима њихових породица од којих су професионални припадници због обимног ангажовања ионако често одвојени.