СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ЧЛАНОВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Након неодговорне одлуке Министарства одбране да укине субвенционисано стамбено кредитирање за запослене у МО и ВС у моменту када више хиљада запослених нема решено стамбено питање, Војни синдикат Србије изнашао је модус којим је у складу са важећим прописима у МО и ВС могуће решити стамбено питање уз додатне погодности.

Овом приликом Вас обавештавамо о закључењу споразума о сарадњи између Војног синдиката Србије и D&D HOUSE PROFESSIONAL.

D&D HOUSE PROFESSIONAL у сарадњи са ERSTE BANKOM нуди куповину монтажних кућа члановима Војног синдиката Србије и то:
– куповину плаца
– куповину куће
– опремање стамбеног објекта намештајем
(продаја стамбених објеката по овој понуди могућа је искључиво по систему „кључ у руке“).

Приликом изградње куће у потпуности је могуће одлучивати о изгледу и функционалним решењима.
Изграђене куће задовољавају све важеће прописе у грађевинарству по стандардима прописаним како код нас тако и у земљама окружења и енергетски су ефикасне, што директно умањује утрошак енергије.
Уз изграђен стамбени објекат добија се комплетна документација потребна за добијање грађевинске дозволе.

Овај начин стамбеног збрињавања у складу је са важећим прописима у МО и ВС, те се за ове кредите уз давање изјаве о трајном решавању стамбеног питања, остварује увећање трошкова за закуп стана у износу од 10% за период од 20 година.

За све информације можете се обратити на број телефона 060/400-43-53 или ddhouseprofesional@gmail.com

screenshot_20190425_111848
screenshot_20190425_112533
screenshot_20190425_112727