Уплата солидарних помоћи за месец децембар 2020.године и солидарне помоћи за полазак деце чланова ВСС у први разред основне школе

Дана 21.01.2021. године реализована је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ДЕЦЕМБАР 2020.године. 

Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође извршена је уплата и солидарне помоћи члановима Војног синдиката Србије чија деца полазе у први разред основне школе у школској 2020/21 години.

Позивамо све чланове који до сада нису поднели захтев да контактирају представнике своје матичне синдикалне групе ради остваривања права на ову солидарну помоћ.