ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

ХИТНО!!!

Господине министре, молимо Вас да хитно одговорите на следеће питање од јавног значаја, тачније од значаја за одбрану и безбедност Србије и њених грађана.

Ко је у овом тренутку начелник Генералштаба Војске Србије обзиром да је генералу Љубиши Диковићу, јуче по сили закона престала професионална војна служба, а заменик начелника Генералштаба већ дуже време није постављен?

Из овог чињеницног стања ми припадници Војске Србије закључујемо да Војском Србије, испред Генералштаба, нема ко да командује у стручном смислу, па је стога важно да јавност хитно обавестите ко у овом тренутку врши функцију начелника Генералштаба.

Одредбама члана 110 став 1. тачка 9 подтачка 6. Закона о Војсци Србије, прописано је да официру чина генерал, престаје служба у Војсци Србије, по сили закона када наврши 40 година пензијског стажа и 58 година живота. Имајући у виду ове одредбе закона као и чињеницу да је генерал Љубиша Диковић рођен 22. маја 1960. године, и да је јуче напунио 58 година живота када му по сили закона престаје служба у Војсци Србије, како би јавност била упозната, а и сви припадници Војске Србије. Посебно истичемо да је ово питање у интересу безбедности земље и потребно је да што хитније поступите по овом нашем захтеву и одговорите на постављено питање.

Ово питање Вам постављамо јавно, путем медија, јер на наше дописе не одговарате.