СГ Стеван Синђелић Ниш

Формирана Одлуком Управног одбора Од I-32-1/22 од 06.05.2022. године

Председник: Андрија Илић

Заменик: Сања Маринковић

Секретар: Бојан Милошевић

Е маил синдикалне групе: sg.stevan.sindjelic@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/671-0000