ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Уважени Новице,

У име ветерана, учесника борбених дејстава, чланова Московског градског одељења Сверусијске јавне организације "Боево братство", изражавам вама и руководству Војног синдиката Србије, речи пуне подршке у вашој борби за законита права ветерана, активних припадника војске и чланова њихових породица.

Позиција у којој се ви налазите јесте позиција човека код ког је интерес социјалне заштите ‎на првом месту, позиција заснована на закону и позиција патриоте своје отаџбине.

Дугогодишња сарадња са вама, неспорно говори о томе да сте ви частан и савестан човек, који је брижан руководилац и принципијелан заштитник ‎права и слобода оних који сматрају и верују да је одбрана Домовине њихов главни животни циљ.

Ценим  нашу сарадњу.  Сматрам да су наше везе веома важне.

Уверавам вас да имате пуну и потпуну подршку у свом вашем деловању усмереном ка подршци ветерана и чланова њихових породица као и на очувању државног ауторитета Србије у целом свету.

Руководилац московског градског одељења сверусијске организације Боево братство

Херој Совјетског Савеза В.А. Востротин

Војни синдикат Србије, доставио је писмо лично председнику Европске комисије, господину Жан Клод Јункеру, у коме га обавештава о најгрубљим облицима кршења међународних конвенција, Европске социјалне повеље, Устава и закона Србије, од стране чланова Владе Србије, из Министарства одбране Републике Србије.

У писму упућеном господину Јункеру, наведени су примери прогона синдикалних представника, непоштовања међународним конвенцијама и Европском социјалном повељом гарантованих радничких, грађанских и људских слобода, као и примери криминалних радњи почињени од стране појединих чланова Владе Србије на штету грађана, европског и српског правног поретка.

Од председника Европске комисије затражено је да предузме све што је у његовој надлежности, да се примери грубог кршења међународног права санкционишу и спречи њихово понављање, а жртве таквог негативног деловања појединаца на власти заштите.

Након што је Војни синдикат Србије, указао на проблеме у вези са ангажовањемлица која раде по уговору о привременим и повременим пословима на Војномедицинској академији ВМА, а што је одмах објављено у часопису Курир, Министарство одбране РС се такође огласило у овом листу, признајући да је чак 300 особа на Војномедицинској академији ВМА ангажовано на основу уговора о привременим и повременим пословима, наводећи да је узрок за ово ангажовање чак 576 упражњених радних места, те да се ова лица ангажују „у складу са Законом о раду, као особе ван радног односа на 120 радних дана.“ Од стране Министарства одбране РС,  даље се наводи да се уплата доприноса врши само за дане када су лица радно ангажована, а да се висина новчане накнаде одређује на основу степена стручне спреме за послове на које се ангажују и прописаног коефицијента.

Наводи Министарства одбране отварају бројна питања, на која по устаљеној пракси не очекујемо јасне и прецизне одговоре.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/