ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Министарство одбране издало је ових дана саопштење у коме истиче да је важно размотрити шта се добија, а шта губи евентуалним закључењем колективног уговора за запослене у систему одбране. Као што смо навикли ради се о још једној намерној обмани Министарства одбране јер не можемо прихватити да се ради о незнању.

Одредбама члана 8. став 1. актуелног Закона о раду прописано је да се колективним уговором запосленом могу утврдити само већа права од оних утврђеним законом, никако у мањем обиму. Из наведеног јасно произилази да Министарство одбране свесно и са намером крши закон и обмањује јавност и припаднике Војске Србије покушавајући колективни уговор да прикаже као могући основ за губитак неких права из радног односа већ утврђених законима. Опште је начело и тековина европских вредности да се односи запосленог и послодавца уређују споразумно уговором.

Више је него очигледно да те вредности не цени и не дели министар одбране јер је неспорно да му је намера да сам, својим правилницима и уредбама Владе једнострано, без учешћа представника запослених, а као и до сада на њихову штету, уређује права и поставља услове из радног односа у Војсци Србије. Отуд толики отпор репрезентативном синдикату и колективном уговору запослених у Војсци Србије.

Ових дана смо сведоци скоро свакодневних састанака министра одбране са представницима различитих синдиката који делују у систему одбране. На први поглед то је за сваку похвалу, а то и јесте циљ уваженог министра, хвалити га и јавности приказати како је у Војсци Србије све под конац. Међутим, целу слику квари једини и најбројнији, репрезентативни Војни синдикат Србије чије бројно стање ни у трећини не могу да прикупе сви други министрови синдикати којима је једини циљ сликање и привилегије које из тог сликања произилазе, док њихове колеге, за које би наводно требали да се боре, грцају у блату, дуговима и ко зна чему све, сада на минус 10 и више.

Министар војни игнорише репрезентативни синдикат и састаје се са синдикатима који броје 5 или стотињак чланова зато што са њима није дужан да уђе у преговоре за закључење колективног уговора што му наравно смета да сам доноси правилнике којима свакодевно урушава стандард припадника Војске Србије. Њима не мора да створи просторнотехничке услове за несметан рад јер они ништа и не раде, нису репрезентативни и по закону о раду послодавац их не препознаје када су у питању њихова права и права оних које наводно заступају. Њима не мора да доставља нацрте прописа нити да их укључи у доношење оних прописа који се односе на положај и стандард запослених. И на крају они га беспоговорно слушају, не буне се и не организују протесте као овај непослушни и неваљали Војни синдикат Србије.

Данас је начелник Генералштаба Војске Србије злоупотребио свој службени положај и наредио да се у једној касарни Војске Србије пред њега и његове сараднике доведу представници Војног синдиката Србије.

Овом приликом представници репрезентативног синдиката називани су срамним припадницима,a њихов рад je критикован као деловање усмерено против државе и војске. Генералштаб је и овај пут потврдио да су наводи Војног синдиката Србије о незаконитом раду челних људи Војске Србије основани и потпуно тачни.

Законом о Војсци Србије јасно је прописано да је једини легитимни представник послодавца запослених у Војсци Србије министар одбране. Начелник Генералштаба нема законског основа нити мандат да одржава састанке са синдикатом, а поготово не да користећи свој службени положај наређује представницима синдиката да под присилом слушају његове неосноване критике и увреде.

Данас је одржан други састанак Управних одбора Војног синдиката Србије и Полицијског синдиката Србије, на којем је извршена анализа досадашњих активности са посебним освртом на последњи протест одржан 11.12.2016. године испред Владе Републике Србије. Констатовано је да су запослени у нашим министарствима постали итекако свесни неопходности свих акција наших синдиката које су усмерене искључиво на побољшање материјално – финансијског статуса као и свеобухватно унапређење услова рада и креирање адекватне радне атмосфере запослених у органима безбедности.

Евидентна је неспремност послодавца за разумевање радника. Флоскуле послодавца предочене јавности путем средстава масовног информисања, истински одступају од реалности што је изазвало додатно незадовољство запослених који се у све већем броју придружују акцијама ВСС-а и ПСС-а ради заштите елементарног достојанства оних који су увек први на бранику отаџбине а последњи на листи оних о којима држава брине.

Како Министарство одбране и Генералштаб и даље обмањују јавност обавештењима о томе да су спремни на дијалог са представницима запослених у систему одбране, као и о томе да улажу значајне напоре да се положај и стандард припадника поправи, Војни синдикат Србије одлучио је да се на исти начин придужи овој конструктивној иницијативи послодавца и искористи прилику да све припаднике Војске Србије позове да од данас строго поштују правила војне службе и законе, нарочито у следећим случајевима:

-        Да одбијете да управљате неисправним и некомплетним моторним возилима, а нарочито оним возилима којима су неисправни системи за кочење, пнеуматици, систем за управљање, сигнализација и возилима која немају опрему за прву помоћ резервни точак, као и возилима за која нисте прошли дообуку.

-         Када претпостављени тражи да радите прековремено обавезно захтевајте да вам се за то у смислу одредби члана 98. став 1. Закона о Војсци Србије изда писани налог. Без тог налога нисте дужни да радите прековремено.

-         Да не косите траву и чистите смеће јер то није у опису ваше дужности, а нарочито због тога што за руковање тримером нисте прошли потребну обуку и не поседујете неопходна заштитна средства.

-         Када вам понестане новца за путне трошкове за долазак на посао и повратак са посла, јер су исти лимитирани, обавестите претпостављеног да на посао не можете доћи јер за то немате финансијских средстава.

-          Да не користите заштитне маске и друга заштитна средства којима су истекли ресурси и рок трајања.

-          Да не рукујете и управљате средствима која су небезбедна и којима је истекао ресурс употребе.

-          Да не радите посао другог радног места ако за то немате писану наредбу о заступању.

-          Да не прекидате коришћење годишњег одмора по наређењу претпостављеног старешине, јер вам исти нема право прекинути годишњи одмор.

-          Да захтевате да вам се донесе решење за годишњи одмор.

-          Да не радите ако сте на боловању или поштеди.

-          Да не дајете новац за куповину потрошног материјала и средстава за рад, горива за тримере, тонерa за штампаче, папира, свески, средстава за чишћење, рамова за слике, зачина, фарби, лакова, молерског алата ...

-          Да не користите приватна покретна средства за обављање послова на радном месту. Да од куће не доносите тримере, косачице, ручни алат и машине, као и рачунаре, штампаче и преносне медије.

-          Да не купујете чизме и делове униформе од својих средстава.

-          Да тражите замену комплета униформе након две године, колико је истој предвиђен рок трајања.

-          Да не обављате службене задатке приватним возилима.

-          Да не финансирате службена путовања сопственим средствима, већ да за иста захтевате исплату аконтације.

-          Да се не превозите у каросерији теретних возила заједно са покретним средствима.

-          Да не одговарате на питања за изјашњење јер таква форма не постоји.

-          Да не дозволите да се налазите на две редне листе за дежурства.

-          Да не опраштате слободне дане и да подносите захтеве за наплату слободних дана који нису искоришћени.

-          Да не прихватате да предате захтев за који немате потврду од датуму пријема и деловодном броју.

-          Да о сваком пропусту претпостављеног сачините приговор у духу члана 12. Правила службе Војске Србије.

-          Ако вам кажу да здравствену или стоматолошку услугу не могу да вам пруже или да вам је могу пружити тек након неколико месеци, тражите да вам се омогући, да исту остварите у цивилној или другој здравственој установи уз рефундирање трошкова.

-          Ако вам је истекао рок важења легитимације или здравствене књижице захтевајте да вам се одмах изда нова јер без тих докумената ви не можете доказати да сте припадник војске и да имате право на лечење.

-          И коначно да у свим другим случајевима стриктно спроводите важеће законске одредбе.

 

Уколико због поштовања закона и правила службе на било који начин будете узнемиравани од стране представника послодавца о томе одмах обавестите најближег представника репрезентативног Војног синдиката Србије.

Данас су председници Војног синдиката Србије и Полицијског синдиката Србије обавили консултације око даљих активности ова два синдиката, којом приликом су констатовали да не постоји решеност Владе Републике Србије да разговара о решавању нагомиланих проблема у војсци и полицији, те да ће ова два синдиката у складу са најавама датим на протесту у недељу 11.12.2016. године наставити са синдикалним акцијама у складу са законом. Поред наведеног, договорен је заједники састанак Управних одбора ВСС-а и ПСС-а за петак 16.12.2016. године у 12 часова како би се извршило прецизирање даљих синдикалних акција.

Војни синдикат Србије располаже поузданим и проверљивим подацима, као и конкретним предлозима како да се у тешкој ситуацији у којој се Република Србија тренутно налази заустави одлив кадра и урушавање Војске Србије које се дешава пред нашим очима.

Из свега што смо ових дана могли да чујемо у изјавама чланова Владе Републике Србије недвосмислено закључујемо да нису упознати са стварним стањем у Војсци Србије.

Суштински захтеви Војног синдиката Србије нису засновани на новцу за који одговорно тврдимо да постоји у довољној мери да се онима који чине Војску Србије и њиховим породицама обезбеди социјални мир.

Сви захтеви Војног синдиката Србије засновани су на законима у чијем доношењу је учествовала и сама Влада Републике Србије.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/