ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Управни одбори Војног и Полицијског синдиката Србије, одлучили су да се протест планиран за 28.01.2017.године, одложи за 11.02.2017.године.

Обавезе које имају припадници Војске и Полиције према народу Републике Србије у борби са елементарним непогодама, као и безбедност у току превожења учесника протеста услед лоших метеоролошких услова  главни су разлози одлагања протеста.

Протест је пријављен за 11.02.2017.године са почетком у 12.00 часова испред зграде Владе Републике Србије.

Овом приликом позивамо све запослене у Војсци и Полицији, синдикате, јавне личности, медије, студенте, независне институције и све којима је важна Србија и њена будућност, да активно подрже најављени протест Војног и Полицијског синдиката Србије.

Дана 14.01.2017. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ДЕЦЕМБАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Једини репрезентативни Војни синдикат Србије, упутио је данас Генералштабу Војске Србије захтев у коме је тражио да буде обавештен о следећем:

- постоји ли донета одлука надлежног старешине оперативног нивоа командовања прописана чланом 98. ст. 3 Закона о Војсци Србије, да су припадници ВС ангажовани на територији на којој се служба врши под отежаним условима (КЗБ, обезбеђење државне границе и сл.) дужни да раде дуже од максимално прописаног радног времена које се рачуна као прековремени рад,

- да ли је тачно да Рачуноводствени центар МО не врши исплату сати прековременог рада преко максимално прописаног одредбама члана 98. став 1. и 2. Закона о Војсци Србије, што максимално износи 40 + 8 сати недељно, односно 8+4 сати дневно, и ако постоје лица која су током месеца радила дуже од овде описаног максималног броја сати,

- по ком основу је припадник Војске Србије дужан да ради дуже од пуног радног времена ако му није издат налог за прековремени рад из члана 98. став 1. Закона о Војсци Србије, или не постоји донета одлука надлежног старешине оперативног нивоа командовања из члана 98. став 3. Закона о Војсци Србије.

Министар одбране уз сагласност Владе Републике Србије од 15.12.2016.године донео је Правилник о изменама и допунама правилника о платама професионалиних припадника Војске Србије, који је објављен у СВЛ број 31/16 од 23.12.2016.године и који је ступио на снагу 31.12.2016.године.

Изменама које садржи овај правилник извршено је одлагање примене одређених одредби правилника о платама које би да су остале на снази и сада биле у примени, а услед нових постављења значајно утицале на смањење примања професионалних припадника војске. То другим речима значи да ће и током 2017.године остати на снази одредбе којима професионални припадници војске имају право да задрже коефицијенте плате по положају, када су у питању ПВЛ, односно достигнутог коефицијента за напредовање у случају цивилних лица. Професионални припадници војске моћи ће да задрже и додатни коефицијент за оптерећење у износу од 10%.

До  јуче су припадници Војске Србије били сведоци и жртве свесног, намерног и континуираног кршења закона од стране појединаца који се налазе на важним државним функцијама, данас су то колеге полицајци који су притворени јер су захтевали поштовање закона и одговорност оних који законе крше, а ко ће то бити сутра. Ово важно питање не сме остати без одговора и зато сви у Србији сваког дана имају обавезу да га постављају управо онима који се крију иза државничких функција и полуга власти и мисле да су изнад закона и интереса грађана Србије.

Вест о хапшењу полицајаца који су незаконито послати на ''шпијунски'' задатак у страну државу где су им животи и здравље били угрожени и након тога поставили питање како је то могло и смело да се деси и ко је за то одговоран, више је него забрињавајућа. Ако су српски полицајци, како се каже, били на задатку у другој држави у складу са законом и споразумом о посебним везама између Републике Србије и Републике Српске, јавност треба да зна који то закон у Србији регулише, јер га тренутно нигде није могуће пронаћи и зашто онда колеге полицајци нису на спорни задатак упућени писаним наредбама или налозима и коначно, зашто су на тај тајни ''службени'' задатак у страну земљу упућени без службених исправа којом приликом им је одузето и службено оружје. Ако адвокати, правна јавност , заштитник грађана и сами грађани кажу да у целој причи најблаже речено има нешто чудно и сумљиво, онда судови који ''суде у име народа'', морају истовремено испитати и одговорност оних који су те људе упутили на овакав да кажемо ''службено-неслужбени'' задатак без службених исправа и службене документације, а то се још увек не дешава.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/