ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Поштовани и уважени народни посланици. Ваша основна и најважнија улога као представника народа који вас је изабрао у раду Народне скупштине јесте заступање и унапређење вредности демократског друштва и свих грађана Републике Србије. С тим у вези Вас молимо да покажете вољу и разумевање за припаднике Војске Србије који чине институцију која ужива највеће поверење грађана Србије и велики углед у свету, па тако уложите труд да се права и социјални положај оних који прегором и залагањем свесрдно дају себе за државу којој верно и безпоговорно служе, унапреде. Осим права која припадницима Војске Србије пружа синдиклано удруживање и деловање они немају другу могућност да се њихов глас и потребе чују. Зато Вас најљубазније молимо да издвојите време да сагледате предлоге и примедбе на које смо овде указали, и подржите нас у складу са вашим овлашћењима да се оне уврсте у одредбе Закона о Војсци Србије.

 

У нади да ћете нас подржати срдачно Вас поздрављамо.

Војни синдикат Србије упутио је жалбу због ћутања администрације поверенику за информације од јавног значаја

Захтев за достављање информација од јавног значаја - Репрезентативност ВСС

Притужба поверенику за информације од јавног значаја - Репрезентативност ВСС

Дана 25.02.2014.године представници Војног синдиката Србије учествовали су у јавној расправи поводом разматрања Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Одбрани и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, којом приликом је представницима комисије за израду Закона о изменама и допунама Закона о ВС уручен предлог Војног сидиката Србије за измену Закона о ВС у преко 30 одредби које су сматране као спорне.

Из извештаја Комисије која је радила на припреми Закона о изменама и допунама Закона о ВС, као и предложеног Закона о изменама и допунама Закона о ВС од 26.10.2014. године, закључује се да је већина предлога и примедби уложених од стране Војног синдиката Србије, уважено. Оно што није усвојено и уврштено у измене Закона о ВС је свакако право на штрајк, односно измене и допуне одредби члана 14.

Поштовани и уважени народни посланици. Ваша основна и најважнија улога као представника народа који вас је изабрао у раду Народне скупштине јесте заступање и унапређење вредности демократског друштва и свих грађана Републике Србије. С тим у вези Вас молимо да покажете вољу и разумевање за припаднике Војске Србије који чине институцију која ужива највеће поверење грађана Србије и велики углед у свету, па тако уложите труд да се права и социјални положај оних који прегором и залагањем свесрдно дају себе за државу којој верно и безпоговорно служе, унапреде. Осим права која припадницима Војске Србије пружа синдиклано удруживање и деловање они немају другу могућност да се њихов глас и потребе чују. Зато Вас најљубазније молимо да издвојите време да сагледате предлоге и примедбе на које смо овде указали, и подржите нас у складу са вашим овлашћењима да се оне уврсте у одредбе Закона о Војсци Србије.

У Крагујевцу, дана 13. децембра 2014. године одржана је друга редовна скупштина Војног синдиката Србије.

Скупштини су присуствовали представници свих 38 синдикалних група, Управни одбор, Надзорни одбор и Статутарна комисија. Гости Војног синдиката Србије на овој скупштини били су представници репрезентативних синдиката Полицијског синдиката Србије и Синдиката Одбране и Безбедности Републике Македоније

Војни синдикат Србије најбројнији је и једини, за сада незванично, репрезентативни синдикат у систему одбране.

Господине министре, остав!

Да појаснимо, када у војсци добијете наредбу остав, то значи да нешто нисте добро урадили и да лошу радњу треба да поновите са циљем да оно што вам је поверено урадите исправно. Управо кроз ову метафору желимо да укажемо на лоше и по припаднике Министарства одбране и Војске Србије погубно руковођење системом одбране од стране најодговорнијих људи на његовом челу. Напомињемо да као кривца за урушавање већ прилично урушеног стандарда припадника Министарства одбране и Војске Србије не видимо искључиво министра одбране, јер је он на челу ове важне институције врло кратко време. Супротно томе, као најодговорније за настали проблем у урушавању стандарда припадника система одбране видимо његове најближе сараднике који ћуте о подацима од значаја за доношење важних и по систем и његове припаднике корисних одлука.

Дана 03.11.2014.године u Министарству одбране одржан је састанак представника ВСС и представника сектора за људске ресурсе МО, Секретаријата МО и ГШ ВС.

И поред инсистирања ВСС да се предметни састанак одржи са министром одбране који је у смислу Закона о Војсци једини овлашћен заступник послодавца и као такав надлежан да непосредно решава проблеме на које указује ВСС. Оваквом предлогу и захтеву ВСС није удовољено.

Испред Војног синдиката Србије састанку су присуствовали: заменик председника Новица Антић, потпредседник Душко Толмач, генерални секретар Предраг Јевтић, члан управног одбора Бојан Станишић и портпарол Нинослав Свиленгаћин, док су испред послодавца састанку присуствовати, помоћник министра одбране за људске ресурсе господин Милош Јанковић (уједно председавајући састанка), пп Јусуфовић Нермин из Управе за финансије и буџет, пп Карамарковић Томислав из Управе за кадрове и пк Мићић Мирољуб из Ј-1 ГШ ВС, као и представник Секретаријата Министарства одбране госпођа Миленковић Радојка.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/