ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 27.09.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец АВГУСТ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође реализоваће се и уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, та то учине у својим матичним синдикалним групама.

Дана 17.09.2018. године реализоваће се уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, да то учине у својим матичним синдикалним групама.

Као што је познато, у протеклом периоду велики број чланова Војног синдиката Србије, својим јединицама поднео је захтеве за остваривања права на солидарну помоћ због рођења детета, а на основу члана 43. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за државне органе.Након што су првостепени органи Војске Србије у управном поступку одбили захтеве са образложењем да се на професионалне припаднике Војске Србије не примењују одредбе Посебног колективног уговора, а у поступку по жалби такав став подржали и другостепени органи, адвокати Војног синдиката Србије поднели су тужбе Управним судовима.

Управни суд је поступајући по таквим тужбама на заједничкој седници судија Управног суда заузео став да се на професионалне припаднике војске Србије примењују одредбе Посебног колективног уговора те да сходно томе професионалним припадницима Војске Србије припада право на солидарну помоћ за рођење детета и поништио решења другостепених органа којим су одбијене жалбе.

Из извора блиског руководству Министарства одбране, сазнајемо да је покренут поступак усклађивања зарада припадника Војске Србије са законским минимумом по коме основица за обрачун плата у војсци не може бити нижа од 75% републичког просека. Подсећамо да је ово био један од више пута поновљених захтева Војног синдиката Србије и један од разлога за протесте које смо организовали током прошле године. Како сазнајемо, линијом командовања ће на потчињене бити спуштена информација у којој се наводи да ће плата професионалног војника након овог повећања износити 55.000 динара, све у циљу спречавања одлива кадра.

У случају да је ово истина плате запослених би први пут од априла 2000.године достигле законом гарантовани минимум. Да подсетимо од 2000.-2008.године минимум зараде у Војсци Србије био је 3-5 просечних плата у привреди, да би се променом Закона о Војсци исти спустио на 75% просечне зараде у Републици Србији. Почетком примене новог закона никада није испоштован минимум, који је најближи гарантованој заради износио 71% у јануару 2008.године, а да би у међувремену пао чак и на 54% од просечне зараде.

Из наведеног такође по први пут видимо да је озваничен проблем одлива кадра на који Војни синдикат Србије указује још од 2015.године.

У допису које је једини репрезентативни синдикат у Војсци Србије, Војни синдикат Србије, данас упутио Председнику Републике и главнокомандујућем војсци, Александру Вучићу, наводи се да је потребно одржати хитан састанак са представницима запослених у Војсци Србије како би се Председник Републике упознао са стварним, веома забрињавајућим стањем у Војсци Србије и целокупном систему одбране које прети да потпуно онеспособи основну функционалну и оперативну способност наше војске за одбрану земље.

На предметном састанку представници репрезентативног синдиката изнеће конкретне предлоге за унапређење стања ресурса, пре свега за очување професионалног кадра који се тренутно драстично осипа, услед чега је оперативна способност Војске Србије за њену основну уставну функцију значајно нарушена. Такође пред Председника Вучића, биће изнети конкретни предлози за унапређење радног, материјалног и социјалног положаја припадника војске и образложити потреба да се између представника Републике Србије, као нашег послодавца и репрезентативног синдиката као представника запослених у Војсци Србије, отпочне са здравим социјалним дијалогом који до сада није постојао и који се опструисао и коначно отпочну преговори за закључење посебног колективног уговора за запослене у делатности одбране, јер је то тренутно од пресудног значаја и круцијално решење за очување њених људских ресурса, који су на издисају.

На предметном састанку ће бити речи и о примерима кршења закона, неистинитом службеном извештавању, злоупотребама, корупцији и криминалу у Војсци Србије, који у озбиљној мери подривају одбрамбену моћ земље и штете држави и њеним пореским обвезницима.

Очекујемо да ће Председник уважити молбу репрезентативног Војног синдиката Србије и да ће се убрзо састати са делегацијом званичних представника запослених у Војсци Србије.

Дана 27.08.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈУЛ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође реализоваће се и уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, та то учине у својим матичним синдикалним групама.

Дана 23.07.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈУН 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/