ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 07.12.2015. године, на позив домаћина, у просторијама ВУ „ Дедиње“ одржан је састанак заменика председника ВСС и заступника директора ВУ „ Дедиње“.
 
Том приликом саговорници су упознали један другог са делокругом свог рада и истакли главне циљеве у свом деловању. Испоставило се да је један од најважнијих циљева исти, а то је подизање нивоа стандарда припадника МО и ВС.
 
Заступник директора, потпуковник Горан Д.Станковић истакао је да је ВУ „Дедиње“ и основана са тим циљем и да жели да врати изворну идеју постојања војне установе, односно да цену коштања услуга у објектима установе прилагоди свим корисницима, а самим тим и члановима синдиката.
 
До достизања тог циља појављује се пуно препрека, од чињенице да ВУ „Дедиње“ послује по принципу стицања и расподеле дохотка, преко чињенице да се у објекте које иста користи, у задњих 25 година врло мало или ништа није улагало, до фрапантне чињенице да иста, иако део система, плаћа комуналне и енергетске услуге.
 

Дана 13.12.2015. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец НОВЕМБАР 2015.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Дана 11.12.2015.године у просторијама Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије одржан је састанак представника Генералштаба Војске Србије, команди оперативног нивоа и Гарде са Управним одбором Војног синдиката Србије.

Констатовано је постојање заједничке воље за очувањем стручног кадра и настојање да се обезбеди решење утемељено на важећим законима, којим би се омогућило да професионални војници задрже службу, кроз решавање њиховог статуса.

Генералштаб Војске Србије ће у наредном периоду предузети мере на стварању просторно-техничке услове за рад Војног синдиката Србије и обезбедити активно учешће представника Војног синдиката Србије у изради нормативних докумената.

Војни синдикат Србије ће наставити борбу за права и побољшање статуса запослених, што је препознато као заједнички циљ у изградњи оперативних и функционалних способности Војске Србије.

Војни синдикат Србије поздравља данашњу одлуку премијера по којој ће Братислав Гашић бити разрешен министарске функције.

Као најбројнији и једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије, до сада смо јавности више пута указивали на незаконит рад и самовољу министра Гашића, зато премијер Вучић у овој својој одлуци има нашу пуну подршку.

Изражавамо наду да ће нови министар бити неко компетентан и пре свега достојан тако важног државног положаја и да ће радити у интересу Војске и људи који чине њен најважнији ресурс.

Коментар министра Гашића „новинарки која клечи“ је још један у низу доказа његове недостојности министарске функције и важног државничког положаја, на којем се налази.
 
Као што је пред јавношћу показао да не поштује достојанство жене, запослени у Војсци Србије су сведоци његовог свакодневног непоштовања закона и најгрубљег кршења права од када постоји Војска у Србији.
 
Војни синдикат Србије ће због самовоље и незаконитог рада министра одбране, наредних дана затражити састанак са председником Владе, а озбиљно разматра организацију протеста и штрајка глађу, којима ће указати на озбиљно урушавање система одбране и понижавања, која у последње време доживљавају сви припадници Војске Србије, управо од оних који би требали, а и дужни су да их поштују и штите.

Дана 01.12.2015.године Војни синдикат Србије, због континуираног непоштовања важећих закона од стране министра одбране, недопуштеног начина усвајања подзаконских аката и директне колизије подзаконских аката са важећим законима, поднео је Уставном суду иницијативу за оцену законитости Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије.
 
У наставку следи текст иницијативе упућене Уставном суду Србије.
 

Дана 30.11.2015.године Војни синдикат Србије у циљу блокирања примене Решења министра одбране о утврђивању износа дневнице за службено путовање, накнаде за службу на посебним војним објектима, дневних накнада за извршавање посебних задатака и активности и вредности бода за обрачунавање накнаде трошкова због одвојеног живота од породице, накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања, поднео је Влади Републике Србије жалбу следећег садржаја:

На основу члана 41. и 12. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'  бр. 33/97, 31/2001 и ''Сл. гласник РС'' 30/2010), у вези члана 8. став 5. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015) и члана 13. Закона о раду (''Сл. Гласник РС'' 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, Влади Републике Србије, изјављује:

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/