ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 15.10.2015. године биће извршена уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец СЕПТЕМБАР 2015.године. Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана).

Српска јавност је од Вас, председника Владе Србије, каo и од министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања, више пута била у прилици да чује да су грађани Србије добили добар закон о раду, усклађен са европским препорукама, другим законима и његовом остваривању у животу. Поред тога, у мају месецу ове године, на 15. конгресу Савеза самосталних синдиката Србије, изјавили сте да синдикати у Влади Србије имају не само сoцијалног партнера, већ и пријатеље с којима увек могу да разговарају и да Влада Србије не може без подршке синдиката, те да је резултат могућ само заједничким радом. Међутим, стварност у Министарству одбране је нешто сасвим друго. Дубоко жалимо што смо доведени у ситацију да помоћ за решавање проблема које имамо тражимо од вас, али на то нас усмерава пре свега Закон о Влади РС, непоступање других државних органа по нашим захтевима и поднесцима, а пре свега чврст став министра одбране господина Братислава Гашића да остане доследан непоштовању закона које је предложила управо Влада чији је члан, а усвојила Народна Скупштина Републике Србије.

Дана 30.09.2015.године извршена је уплата једнократних бесповратних солидарних помоћи члановима Војног синдиката Србије чија деца полазе у први разред основне школе, а који су податке доставили након 01.09.2015.године.

 
Дана 25.09.2015.године,у организацији Полицијског синдиката Србије, у Сомбору, организован је ,,Први синдикални збор,,.
 
Учешће у овој изванредно организованој манифестацији узеле су синдикалне групе под окриљем ПСС, синдикати који делују на територији општине Сомбор, представници друштвених и приватних организација као и представници Војног синдиката Србије.
 
Манифестација је организована са циљем упознавања, дружења, размењивања искустава и развијања такмичарског и хуманитарног духа њених учесника.
 
Хуманитарни аспект ,,Првог синдикалног збора,, огледа се у прикупљању значајних новчаних средстава за помоћ у лечењу наше младе суграђанке Браниславе Савић.
 
Такмичарски дух показало је близу 40 екипа у кувању рибљег паприкаша.
 

У периду од 25.-28.09.2015.године руководство Војног синдиката Србије борави у тродневној посети Синдикату одбране и безбедности Републике Македоније, у склопу XIII синдикалних спортских игара које се одржавају на Охридском језеру. Посета је наставак сарадње два синдиката, која за циљ има размену искустава из области деловања синдиката у систему одбране. Синдикат одбране и безбедности Републике Македоније је најстарији синдикат на овим просторима и и засебе има више од 17 година синдикалног деловања.

Војни синдикат Србије основан је 27.11.2012.године у Сомбору и за непуне три године успео је да оствари репрезентативност код послодавца и стекне услов за улазак у колективно преговарање којим би се обезбедио бољи социјално материјални положај запослених у Министарству одбране и Војсци Србије и унапредили услови безбедности и заштите на раду.

По сазнању о могућем отпуштању професионалних војника старијих од 40 година, Војни синдикат је упутио допис Министарству одбране.

Користећи право из члана 13. и члана 209. у вези са обавезом послодавца из члана 16. став 1. тачка 3. Закона о раду (''Сл. гласник РС'' бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Војни синдикат Србије, као најбројнији и једини репрезентативни синдикат и представник запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, наслову доставља:

ЗАХТЕВ

За пружање обавештења о намери послодавца-заступника послодавца, министра одбране Р.Србије, да професионалним војницима старијим од 40 година живота, неда сагласност за продужење уговора о раду у Војсци Србије.

Поводом наређења министра одбране и позива Управе за кадрове Министарства одбране и Управе за људске ресурсе Генералштаба Војске Србије, да се припадници Војске Србије и Министарства одбране изјасне о томе да ли су заинтересовани за могућност остваривања права на животно осигурање.

Дана 16.09.2015. године, и претходних дана, припадници Војске Србије и Министарства одбране (даље ВС и МО), позвани су да се у року од пола сата или сат времена, изјасне о томе да ли су ''заинтересовани за могућност остваривања права на животно осигурање''. Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат у ВС и МО и представник запослених, има дужност и обавезу да колеге обавести о последицама које овакав став и поступак послодавца могу произвести по њих, као и о правима која им припадају и произилазе из радног односа у ВС и МО.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/