ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије, обавештен је од својих чланова запослених у ВЗ ''Мома Станојловић'' да је од стране представника послодавца у овом заводу, погрешном и неправилном применом одредби члана 10. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у МО и ВС (''СВЛ'' 14/2014, у даљем тексту, Правилник), дошло до повреде права војних службеника и намештеника у рачунању времена чекања на решавање стамбеног питања. У овом заводу, војним службеницима и намештеницима стаж чекања на решавање стамбеног питања рачуна се од дана трансформације ВЗ ''Мома Станојловић'' (из доходовне установе у буџетску), а не од дана заснивања радног односа у Министарству одбране и Војсци Србије, и ако сва предметно оштећена лица поседују решења о пријему у службу у МО, односно Војску Србије још из периода ЈНА и ВЈ. Поред наведеног, ова лица не остварују никакве принадлежности када је у питању ратни стаж. Сва лица запослена у ВЗ ''Мома Станојловић била су током ''НАТО агресије'' ангажована (путем радне обавезе) на задацима и на подручјима под дејством НАТО снага (КиМ, Аеродроми Поникве, Лађевци, Ниш, Батајница, Подгорица...), али им се то време не рачуна у ратни стаж као што се то рачуна нпр. професионалним војним лицима, без обзира што су на поменутим задацима били заједно ангажовани. По том основу професионална војна лица оставарују одређене бодове и принадлежности како у погледу решавања стамбеног питања, тако и по основу пензијског и инвалидског осигурања.

У времену од 05.-08.09.2014.године делегација ВСС боравила је у посети Синдикату Одбране и Безбедности Републике Македоније.

Четворочлану делегацију ВСС сачињавали су:

заменик председника Новица Антић,

подпредседник Душко Толмач,

генерални секретар Предраг Јевтић и

портпарол Нинослав Свиленгаћин.

Војни синдикат Србије на основу члана 5. и члана 6. став 1. тачка 3) и 5) Статута Војног синдиката Србије подноси:

ИНИЦИЈАТИВУ

За брисање и измену одредби Закона о Војсци Србије (''Сл. гласник РС'' бр. 116/2007, 88/2009 и 101/2010, у даљем тексту: Закон) и то:

- измену и допуну одредби члана 9. став 4. Закона

- брисање дела одредби члана 42. став 3. Закона - измену одредби члана 44. Закона

На позив помоћника Министра Одбране за људске ресурсе господина Милоша Јанковића, дана 26.08.2014.године у просторијама Министарства Одбране Републике Србије, одржан је радни састанак представника Министарства Одбране и представника Војног синдиката Србије.

Испред Војног синдиката Србије састанку су присуствовали:

- заменик председника Новица Антић,

- потпредседник Душко Толмач,

- генерални секретар Предраг Јевтић и

- портпарол Нинослав Свиленгаћин

док су испред послодавца састанку присуствовали:

- помоћник министра Милош Јанковић,

- пуковник Саша Бојковић и

- потпуковник Томислав Карамарковић.

Дана 26.08.2014.године у просторијама Министарства Одбране Републике Србије, а на позив помоћника Министра Одбране за људске ресурсе господина Милоша Јанковића, одржаће се радни састанак представника министарства и представника Војног синдиката Србије, по следећим питањима:

- Подношење захтева и утврђивање репрезентативности Војног синдиката Србије,

- Ток решавања досадашњих иницијатива Војног синдиката Србије,

- Предлог Војног синдиката Србије за решавање статуса професионалних војника,

- Остала питања везана за побољшање материјалног статуса запослених.

Поштоване колеге и колегинице, вашим учлањењем у Војни синдикат Србије придружили би сте се породици од 5.000 чланова, приближивши се заједничком остварењу постављених циљева !!!

Обавештавамо све припаднике ВСС , којима деца полазе у први разред школске 2014/2015 да се јаве својим представницима синдикалне групе ради ажурирања података и остваривања права на солидарну помоћ за набавку школског прибора. Сви чланови којима деца полазе у први разред морају доставити потврду о упису деце у први разред која се узима у школи у коју је дете уписано.

Склопљен је Уговор о пословној сарадњи са Академијом Оксфорд. Курсеви Енглеског и Немачког језика, као и преко 250 стручних курсева и обука по повлашћеним ценама уз могућност плаћања на 5-10 месечних рата путем административне забране. Академија Оксфорд ради у следећим градовима: Јагодина, Ћуприја, Параћин, Крушевац, Пожаревац, Смедерево, Ниш, Београд, Крагујевац, Краљево, Чачак, Панчево, Нови Сад, Ужице, Суботица, Земун и Врање.

Oxford.pdf

www.akademijaoxford.com

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/