ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

УБИТАЧАН И РАЗОЧАРАВАЈУЋИ СТАНДАРД ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
 
ВОЈНИЦИ ДЕМОРАЛИСАНИ И НЕМОТИВИСАНИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ СВАКОДНЕВНИХ ЗАДАТАКА
 
ЗБОГ МИЗЕРНИХ ПРИМАЊА, ЛОШЕГ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА И ТЕШКИХ УСЛОВА У КОЈИМА ВРШЕ СЛУЖБУ ВОЈСКУ СВАКОДНЕВНО НАПУШТА ВЕЛИКИ БРОЈ ВОЈНИКА И СТАРЕШИНА
 
Стандард припадника Војске Србије значајно је почео да се урушава од 2012. године, а посебно током 2014. 2015. и 2016. године, на шта су посебно утицале одлуке и мере које се односе на смањење плата, накнада и дневница које по основу службе у војсци треба да остварују професионални припадници Војске Србије. Припадници Војске Србије од 01.01.2014. годне примају умањене плате по основу Закона о умањењу нето прихода лица запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС'' 108/2013), а од 01.11.2014. године по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Сл. гласника РС'' 116/2014) којим је за 10% умањена плата свим запосленима у државним органима.
 

Дана 22.03.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ФЕБРУАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Поводом новонаметнуте обавезе припадницима Војске Србије да уговорима о закупу стана доказују стварну изложеност трошковима становања, Војни синдикат Србије незванично сазнаје да је Рачуноводствени центар Министарства одбране заузео став да уговори о закупу стана закључени са станодавцем не морају бити оверени код органа надлежног за оверу потписа, преписа и других аката. Међутим и даље остаје недоумица око обавеза плаћања пореза на закуп стана.

Војни синдикат Србије затражио хитан састанак са министром одбране по овом и другим важним и хитним питањима од значаја за положај запослених у систему одбране.

Уколико Министарство одбране настави са досадашњом праксом и овај пут игнорише потребе припадника војске, Војни синдикат Србије сазваће у току наредне седмице конференцију за штампу на којој ће запослене у систему одбране и јавност информисати о стању у Војсци Србије и најавити даље кораке и мере у циљу заштите права и интереса припадника Војске Србије.

Дана 14.03.2016.године Војни синдикат Србије, писмом се обратио Начелнику ВМА при чему га је обавестио о погрешном обрачуну стручног дежурства, које је у супротности са одредбама Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, број 7415-18 од 12.11.2015. године.

Наиме, запосленима који радни дан започињу у 7,30 стручно дежурство завршава наредног дана у 8,00, што се у свим ВЗУ, сем у ВМА третира као дежурство преко 16 часова, а на ВМА испод 16 часова, чиме су запослени на ВМА значајно материјално оштећени.

Од Начелника ВМА је затражено да обезбеди спровођење Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, бр. 7415-18 од 12.11.2015. године, чиме би отклонио последице чињења директне материјалне штете запосленима на ВМА који обављају стручна дежурства, као и да се против одговорних лица предузму одговарајуће мере.

Војни синдикат Србије честитао је постављење новом министру одбране господину Зорану Ђорђевићу и обратио му се писмом у коме захтева да најкасније до 15.03.2016.године одржи хитан састанак са представницима Војног синдиката Србије по питању:
 
- Незаконито донетог и изнад свега штетног Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова донетог 12.11.2015.године,
- Стварања услова за несметан рад војног здравства и пружања адекватне и правовремене здравствене заштите професионалним припадницима Војске Србије и
- Омогућавање несметаног рада Војног синдиката Србије и отпочињање преговора за закључење колективног уговора.
 
Очекујемо да ће министар одбране уважити захтев Војног синдиката Србије и отпочети конструктивни дијалог са јединим репрезентативним синдикатом у систему одбране, Војним синдикатом Србије.

Дана 25.02.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈАНУАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/