ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

ОБЗИРОМ ДА МИНИСТАР ОДБРАНЕ НАСТАВЉА СА ОМЕТАЊЕМ СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА НАЈБРОЈНИЈЕГ И ЈЕДИНОГ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ СИНДИКАТА У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ И СА ЊИМ КАО ТАКВИМ ИЗБЕГАВА СВАКИ ВИД САРАДЊЕ, ОВАЈ СИНДИКАТ ЋЕ НАСТАВИТИ СА ПОСТАВЉАЊЕМ ЈАВНИХ ПИТАЊА МИНИСТРУ ГАШИЋУ У ВЕЗИ СА СВИМ НЕЗАКОНИТИМ РАДЊАМА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ЗА КОЈЕ САЗНА И ЧУЈЕ ИЛИ ЗА КОЈЕ ГА КАО ПРЕСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ БУДУ ПИТАЛИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.

Војни синдикат Србије постоји искључиво као добровољна организација намењена унапређењу положаја и стандарда свих запослених у Војсци Србије и Министарству одбране.

Сваки рад у Војном синдикату Србије је искључиво волонтерски из којих околности јасно произилази да министар Гашић не говори истину када каже да постојимо ради личних интереса појединаца. Нека министар јавно каже који су то лични интереси које неко у Војном синдикату Србије може да има.

Срамота је да један представник извршне власти, какав је неспорно министар Гашић, изјави да га неинтересује шта има да каже једини репрезентативни и најбројнији представник запослених у систему одбране. Кога желите да чујете министре ако не људе на чијем сте челу?

Ометање синдикалног деловања кроз непризнавање репрезентативности.


У Министарству одбране


Војни синдикат Србије преко Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, дана 26.08.2014. године доставио је министру одбране захтев за утврђивање репрезентативности код послодавца.Обзиром да је министар одбране у смислу одредби члана 8. став 4. у вези става 3. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015, у даљем таксту ЗОВС) једини  законски  заступник  послодавца,  основом  члана  228.  Закона  о  раду   (''Сл.  Гласник  РС'' 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), био је у обавези да у року од 15 дана, решењем утврди предметну  репрезентативност. 

Због учесталог изношења неистина на званичном сајту Министарства одбране и ометања рада Војног синдиката Србије, позивамо министра одбране Гашић Братислава да јавно покаже захтев, ЈЕДИНОГ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ синдиката у Министарству одбране, Војног синдиката Србије у којем су тражени луксузни аутомобили (шкода Супер Б), секретарица и телефони (мобилни???, сателитски???).

Исто тако, покажите и документ, који сте лично потписали, којим сте признали репрезентативност Војном синдикату Србије ЈЕДИНОМ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ синдикату у Министарству одбране.

Уколико се не одазовете нашем јавном позиву, пошто на позиве већ месецима не одговарате, директно ће те показати своје мишљење о преко 15% запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, који чине Војни синдикат Србије.

Принуђени смо да демантујемо наводе Министарства одбране из данашњег саопшења објављеног на званичном сајту овог министарства, поводом захтева Војног синдиката Србије да му се достави информација од јавног значаја у вези виле на Сењаку.
 
Деманти износимо по следећем:
 
- Постоје различити синдикати у Министарству одбране, док је само један репрезентативни, што би господину Братиславу Гашићу требало да буде познато обзиром да је Војни синдикат Србије званично репрезентативан код послодавца по Решењу Управе за људске ресурсе Министарства одбране број 1181-22 од 31.03.2015.године, а које је лично потписао.
 
У систему одбране постоји само један репрезентативни синдикат и то је Војни синдикат Србије.
 

Војни синдикат Србије обавештен је да је Министарство одбране за актуелног министра Братислава Гашића, код агенције ДИПОС обезбедило вилу у улици Милована Глишића број 3, у елитном београдском насељу Сењак. Овом приликом од Министарства одбране захтевамо достављање информација од јавног значаја по следећим питањима:

- Ако су ови наводи тачни колико је коштао овај аранжман са ДИПОС-ом и у ком облику је закључен, као куповина или као закуп ?

-  Ако је у питању закуп, на колико година ?

- Зашто је и по ком основу реновирање виле за потребе Министарства одбране у септембру месецу вршило ЈКП Крушевац ?

Ради унапређења статуса и положаја запослених у Војсци Србије, за које се залаже Војни синдикат Србије као једини репрезентативни у систему одбране, као и због отклањања проблема које једини репрезентативни синдикат има са Министарством одбране, Војни синдикат Србије обратио се Врховном команданту, Председнику Републике Србије господину Томиславу Николићу.

Дана 28.10.2015.године, Председник Републике Србије уважио је молбу јединог репрезентативног синдиката у систему одбране и примио делегацију Војног синдиката Србије.

Дана 24.10.2015.године у просторијама Војног синдиката Србије у Сомбору одржан је састанак управног одбора Војног синдиката Србије. Састанку је присуствовао пун састав управног одбора, као и председник скупштине Војног синдиката Србије.

На састанку је потврђена оставка члана досадашњег члана управног одбора Хлаповић Жељка и именовање портпарола Војног синдиката Србије Свиленгаћин Нинослава, на место у управном одбору.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/