ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије поздравља данашњу одлуку премијера по којој ће Братислав Гашић бити разрешен министарске функције.

Као најбројнији и једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије, до сада смо јавности више пута указивали на незаконит рад и самовољу министра Гашића, зато премијер Вучић у овој својој одлуци има нашу пуну подршку.

Изражавамо наду да ће нови министар бити неко компетентан и пре свега достојан тако важног државног положаја и да ће радити у интересу Војске и људи који чине њен најважнији ресурс.

Коментар министра Гашића „новинарки која клечи“ је још један у низу доказа његове недостојности министарске функције и важног државничког положаја, на којем се налази.
 
Као што је пред јавношћу показао да не поштује достојанство жене, запослени у Војсци Србије су сведоци његовог свакодневног непоштовања закона и најгрубљег кршења права од када постоји Војска у Србији.
 
Војни синдикат Србије ће због самовоље и незаконитог рада министра одбране, наредних дана затражити састанак са председником Владе, а озбиљно разматра организацију протеста и штрајка глађу, којима ће указати на озбиљно урушавање система одбране и понижавања, која у последње време доживљавају сви припадници Војске Србије, управо од оних који би требали, а и дужни су да их поштују и штите.

Дана 01.12.2015.године Војни синдикат Србије, због континуираног непоштовања важећих закона од стране министра одбране, недопуштеног начина усвајања подзаконских аката и директне колизије подзаконских аката са важећим законима, поднео је Уставном суду иницијативу за оцену законитости Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије.
 
У наставку следи текст иницијативе упућене Уставном суду Србије.
 

Дана 30.11.2015.године Војни синдикат Србије у циљу блокирања примене Решења министра одбране о утврђивању износа дневнице за службено путовање, накнаде за службу на посебним војним објектима, дневних накнада за извршавање посебних задатака и активности и вредности бода за обрачунавање накнаде трошкова због одвојеног живота од породице, накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања, поднео је Влади Републике Србије жалбу следећег садржаја:

На основу члана 41. и 12. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'  бр. 33/97, 31/2001 и ''Сл. гласник РС'' 30/2010), у вези члана 8. став 5. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015) и члана 13. Закона о раду (''Сл. Гласник РС'' 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, Влади Републике Србије, изјављује:

Дана 30.11.2015.године Војни синдикат Србије упутио је Министарству одбране акт следеће садржине:

Дана 12.11.2015. године, министар одбране је потписао, и тако ставио у правни промет Правилник о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, број 7415-18. Овим правилником, у великој мери, оштећени су запослени у Војсци Србије, као и сама Војска Србије, а то се никако није смело дозволити. Војни синдикат Србије доставио је Генералштабу Војске Србије, Иницијативу бр. Ин 25-25/15 од 11.08.2015. године, у којој је у шеснаест образложених предлога дао своје мишљење и сугестије о томе у ком правцу и на који начин би било прихватљиво променити овај правилник. Међутим, Министарство одбране, односно његови органи, наставили су са праксом игнорисања представника запослених и кршењем закона на штету припадника Војске Србије, па тако иза ''затворених врата'', израдили и ставили у правни промет подзаконска акта којима се ближе уређују права запослених у Војсци Србије, без уважавања њихових потреба и воље.

Дана 26.11.2015.године Војни синдкат Србије, поводом критичног стања у војном здравству,  упутио је министру одбране акт следеће садржине  

Поштовани господине Министре,

Дана 18.05.2015. године, актом З 2-29/2015 Војни синдикат Србије упозорио Вас је о хаотичном стању у војном здравству, наводећи конкретне примере озбиљног урушавања система са предлогом мера (непотпуна правна регулатива Фонда СОВО, недостатак правилника, уредби и препорука од стране Фонда и Управе за војно зравство, недовољно обезбеђивање лекова за осигуранике Фонда СОВО и снабдевање ВЗУ нарочито ВМА).

На два одржана састанка са Вама истицали смо проблеме (у јуну и новембру ове године). На последњем састанку смо се најзад сложили у једном, да је ситуација у војном здравству катастрофална!

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/