ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Јуче и данас, били смо у прилици да у медијима читамо како је Председник Републике наводно прекршио закон и самовољно покренуо поступак унапређења и постављења појединих официра, на упражњена формацијска места, међу којима је и формацијско место начелника ВМА.
 
Поједини, а веома битни сегметни система одбране уназад годину и више дана функционишу без челних људи, а одговорне дужности попут дужности начленика ВМА, начелника Управе за војно здравство или начелника Управе Војне полиције која треба да сузбија криминал у редовима војске и сл. привремено обављању заступници.
 

Срећну Нову Годину и остварење свих жеља на личном и пословном плану жели Вам

 

ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ

 

СНАГА ПОВЕРЕЊЕ ПОШТОВАЊЕ

Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни представник запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, поднео је данас Уставном суду Србије, иницијативу за оцену уставности става 5. члана 14. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015-одлука УС), којим одредбама се запосленима у Војсци Србије-професионалним припадницима Војске Србије, не допушта право на штрајк, што је у супротности са одредбама члана 61. став 2. Устава Републике Србије (''Сл. Гласник РС'' бр. 98/2006) .

Одредбама члана 14. став 5. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015) прописано је, ''професионалним припадницима Војске Србије није допуштено право на штрајк''.  Одредбама члана 61. став 1. Устава Републике Србије (''Сл. Гласник РС'' бр. 98/2006) прописано је, да запослени имају право на штрајк у складу са законом и колективним уговором, док је одредбама става 2. истог члана прописано, да право на штрајк може бити ограничено само законом, сходно природи или врсти делатности. Из цитираних одредби Устава, јасно и недвосмислено се закључује, да се право на штрајк запосленима може ограничити, али не и ускратити, односно забранити, како је то учињено одредбама члана 14. став 5. Закона о Војсци Србије.

Дана 07.12.2015. године, на позив домаћина, у просторијама ВУ „ Дедиње“ одржан је састанак заменика председника ВСС и заступника директора ВУ „ Дедиње“.
 
Том приликом саговорници су упознали један другог са делокругом свог рада и истакли главне циљеве у свом деловању. Испоставило се да је један од најважнијих циљева исти, а то је подизање нивоа стандарда припадника МО и ВС.
 
Заступник директора, потпуковник Горан Д.Станковић истакао је да је ВУ „Дедиње“ и основана са тим циљем и да жели да врати изворну идеју постојања војне установе, односно да цену коштања услуга у објектима установе прилагоди свим корисницима, а самим тим и члановима синдиката.
 
До достизања тог циља појављује се пуно препрека, од чињенице да ВУ „Дедиње“ послује по принципу стицања и расподеле дохотка, преко чињенице да се у објекте које иста користи, у задњих 25 година врло мало или ништа није улагало, до фрапантне чињенице да иста, иако део система, плаћа комуналне и енергетске услуге.
 

Дана 13.12.2015. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец НОВЕМБАР 2015.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Дана 11.12.2015.године у просторијама Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије одржан је састанак представника Генералштаба Војске Србије, команди оперативног нивоа и Гарде са Управним одбором Војног синдиката Србије.

Констатовано је постојање заједничке воље за очувањем стручног кадра и настојање да се обезбеди решење утемељено на важећим законима, којим би се омогућило да професионални војници задрже службу, кроз решавање њиховог статуса.

Генералштаб Војске Србије ће у наредном периоду предузети мере на стварању просторно-техничке услове за рад Војног синдиката Србије и обезбедити активно учешће представника Војног синдиката Србије у изради нормативних докумената.

Војни синдикат Србије ће наставити борбу за права и побољшање статуса запослених, што је препознато као заједнички циљ у изградњи оперативних и функционалних способности Војске Србије.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/