ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о статусу оружја у власништву припадника Војске Србије које су они набавили и држе на основу тзв. војних дозвола

 

Војни синдикат Србије у више наврата, обраћао се Министарству одбране и Генералштабу Војске Србије са захтевима и предлозима за решавање статуса оружја у власништву припадника Војске Србије, за које су од стране надлежних војних органа издате такозване ''војне дозволе'', а за које је у протеклом периоду било спорно да ли су важеће или не.

 

Дана 23.10.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец СЕПТЕМБАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Дана 18.10.2016.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране захтев за повлачење предлога плана реорганизације војног здравства. У наставку можете пропитати текст захтева.

Поштовани Министре, предлажемо Вам да предлог плана реорганизације војног здравства повучете и приступите изради новог плана из следећих разлога.

На презентацији плана реорганизације војног здравства, као полазна основа, представљен је пресек стања 2015. године (?). Наведена година није репрезентативна због бројних разлога (оскудна снабдевеност,  ограничен пријем...) и представља једну од најгорих година у раду војног здравства, вероватно од оснивања.

Дана 17.10.2016.године Војни синдикат Србије је поднео Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, захтев за утврђивање репрезентативности на територији Републике Србије, односно репрезентативности у делатности одбране.

Војном синдикату Србије је решењем министра одбране од 31.03.2015.године утврђена репрезентативност код послодавца. Овим су створени услови за отпочињање колективног преговарања које за циљ им да се изборе већа права запослених у односу на важеће законске регулативе.

Репрезентативношћу на територији, односно у делатности, Војном синдикату Србије биће омогућено и колективно преговарање за закључење посебног колективног уговора са проширеним дејством, којом приликом ће се поред Министарства одбране, преговарати и са другим министарствима у Влади Републике Србије. Коначни циљ представља закључење обавезујућег колективног уговора којим би се између осталог омогућило и решавање статуса професионалних војника, што је један од главних циљева Војног синдиката Србије.

Узимајући у обзир предлоге чланова Војног синдиката Србије везано за текст нацрта Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, као и претходне иницијативе Војног синдиката Србије и потребе рационализације и ефикаснијег функционисања здравствене заштите запослених у секторима одбране и безбедности, у сарадњи са Полицијским синдикатом Србије, Војни синдикат Србије се иницијативом обратио Влади Републике Србије, односно министру одбране и министру унутрашњих послова.

У наставку можете видети иницијативу, као и текст модела и предлога реорганизације и трансформације војног здравства

Војни синдикат Србије дописом се обратио секретаријату Министарства одбране са захтевом да информишу све саставе Војске Србије и Министарства одбране и обезбеде закониту исплату накнада за трудничко и породиљско боловање у висини од 100% плате, а не 95% како је у већини случајева исплаћено.

У електронском допису дана 20.09.2016.године Генералштаб Војске Србије, Управа за људске ресурсе Ј-1, позвала је Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат запослених у систему одбране, да сагледа нацрт Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира и изнесе примедбе и предлоге на достављени нацрт. У наставку се можете упознати са предлозима за измену нацрта од стране Војног синдиката Србије.

 

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/