ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије најавио је ПРОТЕСТ испред зграде Министарства одбране дана 27.11.2016.године првенствено ради испуњења следећих захтева:

1.         УСКЛАДИТИ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ СА ЗАКОНСКИМ МИНИМУМОМ

2.         ПОВУЋИ ИЗ ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА СВЕ ПРАВИЛНИКЕ И ОСТАЛА ПОДЗАКОНСКА АКТА ВЕЗАНА ЗА СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ НАСТАЛА НАКОН МАРТА 2015.ГОДИНЕ

3.         ОБУСТАВИТИ РЕФОРМУ ВОЈНОГ ЗДРАВСТВА И ФОРМИРАТИ РАДНИ-СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА И ПЛАНА РЕФОРМЕ ВОЈНОГ ЗДРАВСТВА У ЧИЈЕМ ЋЕ САСТАВУ БИТИ ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ-СИНДИКАТА.  СПРЕЧИТИ ГАШЕЊЕ ВМА

4.         СТВОРИТИ УСЛОВЕ ЗА НЕСМЕТНО СИНДИКАЛНО ДЕЛОВАЊЕ У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ, ОТКЛОНИТИ СВЕ ПОСЛЕДИЦЕ ДОСАДАШЊЕГ ОМЕТАЊА И СПРЕЧАВАЊА СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА И ОДМАХ ОТПОЧЕТИ ПРЕГОВОРЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ.

Плате у Војсци Србије дефинисане су Законом о Војсци Србије у члану 95. који предвиђа да је минимум основице износ од 75% просечне зараде у Републици Србији у месецу који претходи месецу обрачуна.  У ставу 2. Предвиђено је да Влада може одлучити да овај износ умањи.

Припадници Војске Србије од 01.01.2014. године примају умањене плате по основу Закона о умањењу нето прихода лица запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС'' 108/2013).

Од 01.11.2014. године по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Сл. гласника РС'' 116/2014) плате умањене за за додатних 10% свим запосленима у државним органима.

У новембру 2015.године основица је повећана за 2% и најављено је повећање за још 5%.

С обзиром да је просечна нето зарада за месец септембар 2016.године износила 46.558 динара, од чега 75% износи  34.914 динара , евидентно је да је наведени износ далеко од 24.128 динара, колико тренутно износи нето основица плате запослених у систему одбране. Из наведеног се јасно види да је разлика у основици 28% или у динарима око 10.000 динара. Да ли треба бити задовољан најављеним  „повећањем“  од 5%? Војни синдикат Србије не тражи паушална повећања, већ искључиво поштовање важеће законске регулативе.

Одредбама члана 3. Став 5. Закона о раду прописано је, послодавац који не прихвати иницијативу репрезентативног синдиката, за приступање преговорима за закључење колективног уговора, не може правилником о раду да уреди права и обавезе из радног односа. Из цитираног се јасно закључује да закон који прописује радне односе изричито забрањује да послодавац који је одбио да приступи преговорима за закључење колективног уговора, не може једнострано и својевољно да уређује права запослених из радног односа. Неспорно је да се из наведеног разлога сви правилници које је министар одбране, као послодавац запосленима у Војсци Србије, донео након марта 2015.године, имају сматрати не законитим и ништавим, јер су донети на законом недопуштен начин због чега се  морају бити повучени примене.

НЕЗАДОВОЉСТВО-сада у Војсци Србије, према недавно спроведеним анкетама има више од 50% припадника незадовољних платом, што је двоструко више у односу на анкетиране претходних година, такођер велики проблем прави драстична разлика у платама подоцифира и официра (официри имају двоструко веће плате од подофицира, чак и оних који имају преко 20 година ефективне службе у војсци).

МАТЕРИЈАЛНА И ПСИХИЧКА ОПТЕРЕЋЕНОСТ-због мера ''штедње'' значајан број припадника, њих више од 30% у озбиљној мери су оптерећени тешком материјалном ситуацијом што знајно утиче на квалитет њиховог рада и залагања на радном месту, а нарочито на њихово психофизичко стање и мотивисаност за извршавање свакодневних задатака (превелика задуженост код банака, незапосленост брачног друга, нерешено стамбено питање).

ОДЛИВ КАДРА- на лични захтев током 2015. године, Војску Србије напуштају највише професионални војници. Од укупног броја војника који су напустили ВС током 2015. године њих 72% отишли су на свој захтев. У прва два месеца 2016. године, Војску Србије напустило је преко 150 војника. Поред војника ВС све више напуштају официри и подофицири са највишим квалификацијама, као и цивилна лица.

ЛОША ПОПУНА – због недовољне попуњености јединица Војске Србије потребним и стручним кадром присутна је додатна оптерећеност припадника који поред својих дужности обављају и дужности радних места која нису попуњена, одзив на конкурсе за попуну радних места веома је лош, нарочито у Војводини и Београду, а од недовољног броја кандидата свега 30% задовољава услове конкурса. Због лоше попуне јединица изнуреност запослених у Војсци Србије прековременим радом и радом на терену је све присутнија.

Након завршеног састанка министра одбране са представницима Војног синдиката Србије, послодавац Министарство одбране није се удостојило да јавност упозна, са како је речено „вољом за побољшањем стандарда запослених“. Ударна вест на званичном сајту Министарства одбране је „Министар одбране посетио Прибојски ФАП“.

Поставља се питање: Да ли је Војска Србије потреба или терет државе?

По свему судећи за Министарство одбране Војска Србије представља терет, Војска је непрофитабилна, користи буџетска средства, а ништа не доприноси буџету...

ПРОТЕСТ Војног синдиката Србије није „спонзорисан“ нити инициран од било кога другог до од запослених у систему одбране. Овим путем Војни синдикат Србије се ограђује од свих спекулација у медијима.

Војни синдикат Србије по статутарном опредељењу није наклоњен нити једној политичкој партији, организацији и слично те су сви наводи који се појављују у медијима чисто сензационалистичког карактера и немају везе са реалношћу.

Једини циљ ПРОТЕСТА Војног синдиката Србије је да укаже јавности на озбиљне проблеме у Војсци Србије, који су у великој мери изазвани небригом државе и тешким социјално економским статусом запослених.

 

 

Војни синдикат Србије одржао је дана 18.11.2016.године конференцију за новинаре у Медија центру у Београду. Главни повод конференције било је заказивање протеста Војног синдиката Србије испред зграде Министарства одбране 27.11.2016.године, изношење протестних захтева и упознавање јавности са ситуацијом која је кулминирала неопходношћу заказивања протеста.

Конференцији за новинаре претходио је састанак представника Војног синдиката Србије са министром одбране. Састанак је инициран од стране министра одбране и на истом су присуствовали и начелник генералштаба генерал Љубиша Диковић и помоћник министра за људске ресурсе Милош Јанковић. На састанку је изнета воља министра одбране да се захтеви Војног синдиката Србије реше позитивно. Иако постоје наговештаји договора по захтевима Војног синдиката Србије, протест најављен за 27.11.2016.године неће бити отказан пре договора са министром одбране који мора бити у писаној форми и пропраћен динамичким планом реализације договореног. Наредни састанак са министром одбране, односно представницима Министарста одбране и Војске Србије најављен је за уторак 22.11.2016.године.

Поједини представници Министарства одбране и Војске Србије који се налазе на руководећим и командним дужностима, почели су данас са незаконитим и отвореним спречавањем јавног окупљања запослених у Војсци Србије, најављеног за 27.11.2016. године, у 5 до 12. Руководиоци из Министарства одбране, поједини генерали и команданти јединица отворено и свесно застрашују своје потчињене претећи им санкцијама уколико узму учешће на најављеном синдикалном скупу, а обавештења која у вези са овим јавним окупљањем истичу представници Војног синдиката Србије на огласне табле и унутар објеката Војске Србије, уклањају се по наређењу од стране дежурних официра .

Веома је важно знати, да свако ко силом, претњом, обманом попут ове да је Војни синдикат Србије најавио штрајк који је забрањен, или на било који други начин, спречи или омета јавни скуп који је организован у складу са законом, таквим понашањем и поступањем чини кривично дело из члана 151. Кривичног законика Републике Србије. На описан начин се свесно и са намером да се спречи јавно изношење мишљења и ставова групе људи, у овом случају запослених у Војсци Србије, отворено крше слободе и права гарантоване Уставом Србије што је недопустиво за државу која тежи европским стандардима и интеграцијама. Напомињемо да најављено јавно окупљање НИЈЕ ШТРАЈК, већ легитиман и законит начин јавног изражавања ставова и мишљења, у конкретном случају запослених у Војсци Србије. Окупљање је пријављено надлежном органу МУП-а Р. Србије, у складу са Законом о јавном окупљању и не постоји ни један основ да се у облику у коме је најављено не одржи.

МАЛА ШКОЛА ЗНАЊА

Појам учења је веома сложен и он се у психологији временом мења.

Академик Иван Клајн и професор Милан Шипка у свом делу “Велики речник страних речи и израза” (друго доштампано издање: 2007) дали су значење речи протест и штрајк.


ПРОТЕСТ: оштар, енергичан приговор, јавно изражавање негодовања против чега, изражавање незадовољства.


ШТРАЈК: организована обустава рада у фабрикама и предузећима у сврху постизања неких права радника у односу на послодавца. 

Војни синдикат Србије најавио jе миран грађански ПРОТЕСТ на који има право по закону и где је позвао своје чланове, сва удружења, синдикате, представнике народа у Народној скупштини, правна и физичка лица, која желе да подрже унапређења материјалног, социјалног и радног положаја припадника Војске Србије и сачувају је од урушавања и пропадања.


Господине министре, позивамо и Вас да присуствујете најављеном ПРОТЕСТУ, који организује Војни синдикат Србије, како би сте сазнали ИСТИНУ о материјалном, социјалном и радном положају припадника Војске Србије.

Предлажемо да на протест поведете и господина Милоша Јанковића Вашег помоћника за људске ресурсе обзиром да је на последњем састанку са нама изјавио да му је жеља да на једном оваком скупу учествује јер воли да шета...

Протест Војног синдиката Србије најављен за 27.11.2016.године подржало је између осталих и Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, које се медијима обратило следећим саопштењем:

"Председништво Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије је на својој седници од 16.11.2016. године,  одлучило да подржи најављени протест Војног синдиката Србије, због неспровођења и непоштовања закона ради обезбеђења прописане основице плата професиналних војних лица у Војсци Србије и обезбеђења услова за законито синдикално деловање у Министарству одбране.

Борба војних пензионера против њихове дискриминације и борба Војног синдиката Србије за адекватно и законско плаћање рада ПВЛ представља заједничко настојање за јачање  система одбране Србије. Противимо се демотивацији грађана Србије да као професионалци раде у Војсци Србије због неадекватног економско социјалног положаја професионалних војних лица Србије.

Ово удружење позива своје чланове и остале војне пензионере да присуством подрже демократску борбу Војног синдиката Србије за достојанствени економско-социјални положај професионалних војних лица.  Подршка војних пензионера Србије је важна и због тога, што још увек нису створени друштвени услови за слободно исказивање ставова ПВЛ о њиховом економско социјалном положају.

Јован Тамбурић, председник"

 

Војни синдикат Србије, поднео је данас Вишем јавном тужилаштву у Београду, кривичну пријаву против НН службеног лица у Министарству одбране, због постојања основане сумње да је починило кривично дело ''Несавестан рад у служби'' из члана 361. став 2. у вези става 1. у стицају са кривичним делом ‘’Злоупотреба службеног положаја’’ из члана 359. став 3. у вези става 1. Кривичног законика Р. Србије, тако што је нефактурисањем пружених медицинских услуга цивилима и лицима која нису војни осигураници на Војномедицинској академији, овој војној здравственој установи и буџетским средствима Р. Србије, причинило материјалну штету у новчаном износу од око = 492.000.000,00 динара (око четири милиона евра) .

О овим сазнањима половином 2015. године упознали смо Министарство одбране и тадашњег министра Гашића, надлежне органе Војне полиције, као и Управу за војно здравство Министарства одбране који су извршили одређене провере и потврдили ове наводе. Као ‘’узбуњивач’’ Војни синдикат Србије до данас није упознат са предузетим мерама, нити нам је познато да ли је неко због причињене штете позван на одговорност. Познато нам је међутим, да до сада ништа није предузето да се наведени пропусти отклоне напротив, на клиникама ВМА се и данас наставља са описаном штетном праксом. О свему смо дана 03.10.2016. године, поново обавестили Министарство одбране и затражили да о предузетим мерама будемо обавештени.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/