ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Поводом новонаметнуте обавезе припадницима Војске Србије да уговорима о закупу стана доказују стварну изложеност трошковима становања, Војни синдикат Србије незванично сазнаје да је Рачуноводствени центар Министарства одбране заузео став да уговори о закупу стана закључени са станодавцем не морају бити оверени код органа надлежног за оверу потписа, преписа и других аката. Међутим и даље остаје недоумица око обавеза плаћања пореза на закуп стана.

Војни синдикат Србије затражио хитан састанак са министром одбране по овом и другим важним и хитним питањима од значаја за положај запослених у систему одбране.

Уколико Министарство одбране настави са досадашњом праксом и овај пут игнорише потребе припадника војске, Војни синдикат Србије сазваће у току наредне седмице конференцију за штампу на којој ће запослене у систему одбране и јавност информисати о стању у Војсци Србије и најавити даље кораке и мере у циљу заштите права и интереса припадника Војске Србије.

Дана 14.03.2016.године Војни синдикат Србије, писмом се обратио Начелнику ВМА при чему га је обавестио о погрешном обрачуну стручног дежурства, које је у супротности са одредбама Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, број 7415-18 од 12.11.2015. године.

Наиме, запосленима који радни дан започињу у 7,30 стручно дежурство завршава наредног дана у 8,00, што се у свим ВЗУ, сем у ВМА третира као дежурство преко 16 часова, а на ВМА испод 16 часова, чиме су запослени на ВМА значајно материјално оштећени.

Од Начелника ВМА је затражено да обезбеди спровођење Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, бр. 7415-18 од 12.11.2015. године, чиме би отклонио последице чињења директне материјалне штете запосленима на ВМА који обављају стручна дежурства, као и да се против одговорних лица предузму одговарајуће мере.

Војни синдикат Србије честитао је постављење новом министру одбране господину Зорану Ђорђевићу и обратио му се писмом у коме захтева да најкасније до 15.03.2016.године одржи хитан састанак са представницима Војног синдиката Србије по питању:
 
- Незаконито донетог и изнад свега штетног Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова донетог 12.11.2015.године,
- Стварања услова за несметан рад војног здравства и пружања адекватне и правовремене здравствене заштите професионалним припадницима Војске Србије и
- Омогућавање несметаног рада Војног синдиката Србије и отпочињање преговора за закључење колективног уговора.
 
Очекујемо да ће министар одбране уважити захтев Војног синдиката Србије и отпочети конструктивни дијалог са јединим репрезентативним синдикатом у систему одбране, Војним синдикатом Србије.

Дана 25.02.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈАНУАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Поводом три године постојања Војног синдиката Србије, објављен је први број билтена Војног синдиката Србије. Штампани примерци билтена могу се преузети у синдикалним групама. Електронски примерак билтена можете преузети ОВДЕ.

Ових дана се у појединим јединицама Војке Србије појавио типски уговор о закупу стана чији се садржај и форма, од стране претпостављених старешина неосновано и незаконито намећу припадницима Војске Србије који према новоусвојеним изменама члана 15. Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, од 12.11.2015. године, имају обавезу да докажу да су стварно изложени трошковима становања (уговором о закупу или рачунима).
 

Војни синдикат Србије, доставио је Министарству одбране иницијативу за промену Одлуке о учешћу војних осигураника и чланова њихових породица у трошковима здравствене заштите из 2006. године,  донете на основу члана 228. став 2. Закона о Војсци Југославије ( „Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05).

Овом одлуком војни корисници здравствене заштите доведени су у далеко неповољнији положај у односу на остале грађане јер су у обавези да знатно већим износима партиципација учествују у трошковима здравствене заштите и поред тога што имају примања испод просечних у Републици Србији.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/