ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 26.11.2015.године Војни синдкат Србије, поводом критичног стања у војном здравству,  упутио је министру одбране акт следеће садржине  

Поштовани господине Министре,

Дана 18.05.2015. године, актом З 2-29/2015 Војни синдикат Србије упозорио Вас је о хаотичном стању у војном здравству, наводећи конкретне примере озбиљног урушавања система са предлогом мера (непотпуна правна регулатива Фонда СОВО, недостатак правилника, уредби и препорука од стране Фонда и Управе за војно зравство, недовољно обезбеђивање лекова за осигуранике Фонда СОВО и снабдевање ВЗУ нарочито ВМА).

На два одржана састанка са Вама истицали смо проблеме (у јуну и новембру ове године). На последњем састанку смо се најзад сложили у једном, да је ситуација у војном здравству катастрофална!

Дана 19.11.2015. године на позив министра одбране господина Братислава Гашића, одржан је састанак са синдикатима који делују у систему одбране. Војни синдикат Србије одазвао се позиву и на овај састанак упутио петочлану делегацију коју су чинили  чланови Управног одбора и Председник скупштине. Састанку су осим ВСС-а као јединог репрензентативног, присуствовали и други регистровани синдикати у МО и ВС. Састанак је сазван по питањима колективног уговора, стварање просторно-техничких услова за рад синдината и колективног осигурања припадника МО и ВС.
Колективно преговарање: Министар је упознао синдикате да је наредио формирање тима за колективно преговарање, о чему је датаљније говорио в.д. помоћник министра господин Милош Јанковић и изнео да је задатак за формирање овог тима већ издат.
Колективно осигурање: Министар је упознао синдикате са резултатима анкете која је међу припадницима Војске спроведена по том питању. Представници Војног синдиката Србије рекли су тим поводом да су постојећа законска решења добра осим у делу повреде на раду са степеном телесног оштећења у проценту мањем од  20%, јер истима нису предвиђене накнаде за повреде на раду и настали инвалидитет. Према речима министра наставиће се радом на колективном осигурању по сугестијама нашег синдиката.
Поред ових тема Војни синдикат Србије је поставио питање статуса професионалних војника. Министар је упознао све синдикате да је донео Одлуку да се свим професионалним војницима старијим од 40 година којима истиче уговор у 2016. години продужи важност уговора.
На констатацију министра да стање у војном здравству није на задовољавајућем нивоу, што је делом узроковано и недовољним бројем запослених, министар је упознао све синдикате да се у наредној години очекује запослење око 300 медицинских техничара у Војномедицинској академији.
Синдикати су  од стране министра упознати и са висином дневница припадника МО и ВС које су усклађене са Одлуком Владе РС. На изражено незадовољство свих синдиката са наведеним износима, министар је саопштио висине дневница до краја текуће године (КЗБ 1.500,00 динара, рад на терену 800,00 динара и службено путовање 150,00 динара).
Током разговора, на питање Војног синдиката Србије, министар је отклонио све сумње у вези набавке униформи и војничких чизама рекавши да ће сви припадници Војске у наредном периоду добити нове комплете униформи и нову обућу.
Поред ових тема, на састанку је истакнута и обострана потреба – синдиката и МО, чешћег састајања у наредном периоду, чиме би се отклониле несугласице попут оних које су до сада постојале.

Полазећи од чињенице да имају идентичне програмске циљеве потписници ове повеље, на основу заједничке изражене воље, одлучили су да успоставе чврсту и континуирану сарадњу и на тај начин додатно развију и ојачају сопствене ресурсе.

Sporazum PSS VSSV

Sporazum policija vojska 2V

Дана 18.11.2015. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ОКТОБАР 2015.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Такође је извршена уплата и солидарних помоћи за ђаке прваке за чланове који су се касније пријавили за ову врсту помоћи.

ОБЗИРОМ ДА МИНИСТАР ОДБРАНЕ НАСТАВЉА СА ОМЕТАЊЕМ СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА НАЈБРОЈНИЈЕГ И ЈЕДИНОГ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ СИНДИКАТА У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ И СА ЊИМ КАО ТАКВИМ ИЗБЕГАВА СВАКИ ВИД САРАДЊЕ, ОВАЈ СИНДИКАТ ЋЕ НАСТАВИТИ СА ПОСТАВЉАЊЕМ ЈАВНИХ ПИТАЊА МИНИСТРУ ГАШИЋУ У ВЕЗИ СА СВИМ НЕЗАКОНИТИМ РАДЊАМА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ЗА КОЈЕ САЗНА И ЧУЈЕ ИЛИ ЗА КОЈЕ ГА КАО ПРЕСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ БУДУ ПИТАЛИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.

Војни синдикат Србије постоји искључиво као добровољна организација намењена унапређењу положаја и стандарда свих запослених у Војсци Србије и Министарству одбране.

Сваки рад у Војном синдикату Србије је искључиво волонтерски из којих околности јасно произилази да министар Гашић не говори истину када каже да постојимо ради личних интереса појединаца. Нека министар јавно каже који су то лични интереси које неко у Војном синдикату Србије може да има.

Срамота је да један представник извршне власти, какав је неспорно министар Гашић, изјави да га неинтересује шта има да каже једини репрезентативни и најбројнији представник запослених у систему одбране. Кога желите да чујете министре ако не људе на чијем сте челу?

Ометање синдикалног деловања кроз непризнавање репрезентативности.


У Министарству одбране


Војни синдикат Србије преко Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, дана 26.08.2014. године доставио је министру одбране захтев за утврђивање репрезентативности код послодавца.Обзиром да је министар одбране у смислу одредби члана 8. став 4. у вези става 3. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015, у даљем таксту ЗОВС) једини  законски  заступник  послодавца,  основом  члана  228.  Закона  о  раду   (''Сл.  Гласник  РС'' 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), био је у обавези да у року од 15 дана, решењем утврди предметну  репрезентативност. 

Због учесталог изношења неистина на званичном сајту Министарства одбране и ометања рада Војног синдиката Србије, позивамо министра одбране Гашић Братислава да јавно покаже захтев, ЈЕДИНОГ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ синдиката у Министарству одбране, Војног синдиката Србије у којем су тражени луксузни аутомобили (шкода Супер Б), секретарица и телефони (мобилни???, сателитски???).

Исто тако, покажите и документ, који сте лично потписали, којим сте признали репрезентативност Војном синдикату Србије ЈЕДИНОМ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ синдикату у Министарству одбране.

Уколико се не одазовете нашем јавном позиву, пошто на позиве већ месецима не одговарате, директно ће те показати своје мишљење о преко 15% запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, који чине Војни синдикат Србије.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/