ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 28.08.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈУЛ 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

                                             

 

На основу члана 41. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и ''Сл. гласник РС'', бр. 30/2010), у вези члана 95. Закона о Војсци Србије (Сл. гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 10/2015 и 88/2015 - одлука УС), Војни синдикат Србије, у циљу остварења права из радног односа за лица која заступа као једини репрезентативни представник запослених у Војсци Србије, наслову д о с т а в љ а:

 

З А Х Т Е В

За повећање плате професионалним припадницима Војске Србије усклађивањем висине основице за обрачун и исплату плата, са основицом прописаном одредбама члана 95. став 1. Закона о Војсци Србије.

 

 

Господине министре, сведоци сте све тежег материјалног положаја припадника Војске Србије, као што сте сведоци и њиховог тренутног ангажовања на сложеним и одговорним задацима од значаја за безбедност Србије и њених грађана. Лош стандард, а све веће обавезе и одуство од породица које доприноси излагању већим трошковима живота, значајно доприносе томе да је војни позив све мање популаран, и продукује све већим одливом војничког кадра који због немогућности да примањима у Војсци Србије прехрани своје породице, веће приходе остварује радећи додатне послове код других послодаваца.

 

С тим у вези, од вас као члана Владе Србије, захтевамо да инцирате доношење закључка Владе Србије, којим ће се у смислу одредби члана 95. став 1. Закона о Војсци Србије, утврдити основица за обрачун и исплату плата професионалних припадника Војске Србије.

 

Потсећамо да је основица за обрачун и исплату плата професионаланих припадника Војске Србије сада утврђена у бруто износу од =34.420,39 динара, односно у нето износу од =24.128,70 динара. Овакво стање ствари заправо значи да више од 70% професионалних припадника Војске Србије има плату мању од просечне у Србији. Ако узмемо у обзир чињеницу, да је према последњем објављеном статистичком податку, просечна бруто плата у Србији у јуну месецу 2016. године, износила =64.019,00 динара, закључује се да је основица за обрачун плата професионалних припадника Војске Србије, за 47% нижа од републичког просека, а за 28% нижа од законом најниже прописане основице за обрачун плата професионалнх припадника Војске Србије.

 Сматрамо да не постоји основ да се по овом нашем захтеву не поступи и не примени члан 95. став 1. Закона о Војсци Србије, којим одредбама је прописано да основица за обрачун плата професионалних војних лица не може бити нижа од 75% од просечне месечне зараде у Републици Србији, исплаћене у месецу који претходи месецу у којем се утврђује основица, према последњем коначно објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

 

Јавност Србије па и ми сами, обавештени смо у више наврата од Министарства одбране, Војске Србије и Владе Србије, да су буџетом планирана и одобрена довољна средства намењена платама професионалних припадника Војске Србије. Из тог разлога сматрамо да Влада Србије нема основа да не усклади плате са законским лимитом и да јој за то не може бити изговор да у буџету нема довољно средстава намењених платама професионалних припадника Војске Србије.

 

У нади да ћете имати разумевања за потребе и интересе припадника Војске Србије, а тако и за интерес саме Војске Србије коју они чине, упућујемо вам срдачне поздраве.

 

Молимо да о вашој одлуци по овом захтеву будемо обавештени у законском року.

 

                                                                                                                                                                                                                   

Господине министре, сарадња коју смо са вама имали последњих месеци довела је до тога, да смо потајно прижељкивали да Министарство одбране, у новом мандату Владе Србије, предводите управо Ви. Оно што вам даје предност у односу на све остале кандидате за ту веома важну државничку функцију, јесте свакако непроцењиво искуство које сте у систему одбране стекли последњих година као државни секретар.

Први пут после више година систем одбране добија министра који не мора да учи, који супротно томе одлично зна шта му је посао, који добро познаје своје сараднике и оно што је најважније, зна шта тај систем боли. Сада вам једино преостаје да своје искуство употребите најбоље што можете, напорно и вредно радите на оздрављењу и јачању система одбране, а ми смо ту да вам на том тешком и одговорном послу несебично помогнемо.

Војни синдикат Србије, дана 31.07.2016. године, обишао је припаднике Војске Србије на караулама Брачевац и Кадибогаз, који у саставу здружених снага обезбеђују државну границу према Републици Бугарској.
 
Војска Србије ангажована је недавно, заједно са снагама Полиције Р. Србије, у саставу здружених снага, чији је основни задатак заштита државне границе и спречавање илегалног уласка миграната на територију Републике Србије.
 
Команда Копнене Војске, Војске Србије, као претпостављена здуженим снагама, омогућила је делегацији Војног синдиката Србије, да обиђе своје колеге који радне задатке извршавају у тешким теренским и смештајним условима, на великим температурама, прелазећи дневно на десетине километара и том приликом им достави значајне количине минералне и флаширане пијаће воде, сокова, кафе, средстава за заштиту од комараца, средстава за личну и колективну хигијену и друге потрепштине.
 
Војни синдикат Србије наставиће да пружа помоћ и подршку припадницима Војске Србије, тако развија колегијаност и јача војни колектив што му је основни циљ постојања и деловања.
 
 

Дана 18.07.2016. године, одржан је састанак између представника Управе за војно здравство Министарства одбране и представника Војног синдиката Србије, са темом, унапређење здравствене заштите припадника Војске Србије и чланова њихових породица.
 
Представник Војног синдиката Србије, др Синиша Русовић, указао је представницима Управе за војно здравство на то, у чему се тренутно огледају проблеми у функционисању здравствене заштите у Војсци Србије и који су конкретни предлози Војног сидиката Србије да се здравствена заштита унапреди и приближи потребама припадника Војске Србије.
 
С тим у вези од стране Војног синдиката Србије предложено је:
- Да се укине учешће професионалних припадника Војске Србије у трошковима здравствене заштите - патриципација, јер је износ партиципације који сада плаћају припадници ВС вишеструко (и до пет пута) већи од партиципација коју плаћају цивилни осигураници, до те мере да у неким случајевима прелазе и износе плате професионалних војника.
- Да се у војном здравству отпочне са програмом вантелесне оплодње који сада не постоји.

На основу закључака са састанка одржаног између министра одбране и Војног синдиката Србије дана 14.07.2016.године, Војни синдикат Србије предложио је Министарству одбране начин растерећења професионалних припадника Војске Србије и Министарства одбране, од послова који нису у опису њихових формацијских и радних места, а који се тичу првенствено уређења зелених површина у војним објектима и касарнама, чишћењу снега и другим радним обавезама које ометају редовне активности припадника војске па чак и њихову обуку.
 
Војни синдикат Србије предложио је да се у сарадњи са министром правде Републике Србије, на пословима уређења зелених површина, чишћења снега, изношења смећа и другим сличним пословима у кругу војних објеката и касарни, радно ангажују лица која се налазе на издржавању кривичних и прекршајних казни затвора у отвореним и полуотвореним заводима.
 
Ове послове сада, поред својих редовних задатака, обављају професионални војници, подофицири и официри, што их у знајаној мери омета у извршавању својих функционалних дужности, у великој мери деморалиште за обављање војног позива и деградира у сваком смислу.
 

Дана 16.07.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈУН 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/