ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

У циљу боље обавештености чланства и јавности о активностима Војног синдиката Србије креирана је андроид апликација „Војни синдикат Србије“ коју можете преузети и инсталирати преко „Google play store“.

Приликом инсталације у могућности сте да одаберете опцију слања нотификација односно обавештења кроз апликацију о објави нових вести. Такође нотификације се могу активирати и накнадно у самом подешавању апликације.  

Инсталацију  апликације можете пронаћи на „Google play store“ покретањем претраге на латиничном писму „Vojni sindikat Srbije“.

 

 

 

 

Поред андроид апликације о активностима Војног синдиката Србије можете се информисати и на:

-          Званичном интернет сајту Војног синдиката Србије www.vojnisindikatsrbije.rs

-          Званичном Twitter налогу Војног синдиката Србије @VojnisindikatSR

-          Званичној Facebook страници Војни синдикат Србије

-          Страницама и профилима синдикалних група Војног синдиката Србије,

-          Огласним таблама и

-          Код руководства синдикалних група

Министар одбране наложио је формирање Дирекције за физичко-техничко обезбеђење војних објеката. Циљ формирања је да се задаци физичког обезбеђења које се до сада реализовало ангажовањем формацијског и ванформацијског људства убудуће реализују запослени у Дирекцији као засебној целини Министарства одбране.

Новина је што би се попуна људством вршила првенствено људством старијим од 40 година којима је као професионалним војницима онемогућено да наставе рад у активној служби услед старости или здравствених ограничења. Планирано је да се први уговор склопи на период од три године, а затим изврши превођење у радни однос на неодређено време.

Јединицама је прослеђена анкета коју могу попунити заинтересована лица којима служба престаје закључно са крајем 2017.године. Сви заинтересовани могу се обратити персоналним органима својих јединица ради попуњавања анкете.

Војни синдикат Србије поздравља ову одлуку министра одбране, као први конкретан корак у изналажењу решења статуса професионалних војника. Војни синдикат Србије је министру одбране више пута предлагао начине за решавање статуса професионалних војника на заједничким састанцима од којих је последњи реализован у јулу ове године.

Сматрамо да је ово одлична прилика да професионални војници који због старосне доби не могу остати у професионалној војној служби трајно реше свој статус и задрже радно место у систему одбране.

Овде можете видети интервју председника Војног синдиката Србије на телевизији Н1 и прочитати текст Правилника о платама. Подсећамо да је нови Правилник о изменама и допунама правилника о платама објављен у Службеном војном листу 24/2016 од 18.10.2016.године и у делу одредби налази се у примени од 26.10.2016.године.

Војни синдикат Србије је репрезентативни синдикат у систему одбране решењем министра одбране и као такав морао је бити укључен у доношење прописа из радно-правног домена, што није био случај са овим правилником, те сматрамо да је исти донет на незаконит начин, тим пре што у доношењу истог нису биле укључени нити организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије. Такође о изради правилника Војни синдикат Србије није био обавештен, нити му је достављен нацрт спорног правилника иако је то више пута захевано у складу са законским овлашћењима репрезентативног синдиката.

Као једини репрезентативни представник запослених у Војсци Србије, Војни синдикат Србије има дужност и обавезу да јавност и све запослене у Војсци Србије обавести да од данас најављеног повећања плате припадницима Војске Србије од 5% неће бити ништа. Напротив плате запосленима у Војсци Србије смањиће се за више од 5%.

У конкретном случају ради се о ''шареној лажи'', односно класичној обмани јавности и запослених у Војсци Србије.  Да ли је стање у систему одбране познато Премијеру, не знамо, али сигурно знамо да надлежни у Министарству одбране и даље поступају незаконито и чине све да се стандард припадника Војске Србије додатно уруши, а војни позив учини што непопуларнијим што ће у наредном периоду довести до још већег одлива кадра и смањења оперативнх способности Војске Србије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о статусу оружја у власништву припадника Војске Србије које су они набавили и држе на основу тзв. војних дозвола

 

Војни синдикат Србије у више наврата, обраћао се Министарству одбране и Генералштабу Војске Србије са захтевима и предлозима за решавање статуса оружја у власништву припадника Војске Србије, за које су од стране надлежних војних органа издате такозване ''војне дозволе'', а за које је у протеклом периоду било спорно да ли су важеће или не.

 

Дана 23.10.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец СЕПТЕМБАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Дана 18.10.2016.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране захтев за повлачење предлога плана реорганизације војног здравства. У наставку можете пропитати текст захтева.

Поштовани Министре, предлажемо Вам да предлог плана реорганизације војног здравства повучете и приступите изради новог плана из следећих разлога.

На презентацији плана реорганизације војног здравства, као полазна основа, представљен је пресек стања 2015. године (?). Наведена година није репрезентативна због бројних разлога (оскудна снабдевеност,  ограничен пријем...) и представља једну од најгорих година у раду војног здравства, вероватно од оснивања.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/