ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 18.10.2016.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране захтев за повлачење предлога плана реорганизације војног здравства. У наставку можете пропитати текст захтева.

Поштовани Министре, предлажемо Вам да предлог плана реорганизације војног здравства повучете и приступите изради новог плана из следећих разлога.

На презентацији плана реорганизације војног здравства, као полазна основа, представљен је пресек стања 2015. године (?). Наведена година није репрезентативна због бројних разлога (оскудна снабдевеност,  ограничен пријем...) и представља једну од најгорих година у раду војног здравства, вероватно од оснивања.

Дана 17.10.2016.године Војни синдикат Србије је поднео Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, захтев за утврђивање репрезентативности на територији Републике Србије, односно репрезентативности у делатности одбране.

Војном синдикату Србије је решењем министра одбране од 31.03.2015.године утврђена репрезентативност код послодавца. Овим су створени услови за отпочињање колективног преговарања које за циљ им да се изборе већа права запослених у односу на важеће законске регулативе.

Репрезентативношћу на територији, односно у делатности, Војном синдикату Србије биће омогућено и колективно преговарање за закључење посебног колективног уговора са проширеним дејством, којом приликом ће се поред Министарства одбране, преговарати и са другим министарствима у Влади Републике Србије. Коначни циљ представља закључење обавезујућег колективног уговора којим би се између осталог омогућило и решавање статуса професионалних војника, што је један од главних циљева Војног синдиката Србије.

Узимајући у обзир предлоге чланова Војног синдиката Србије везано за текст нацрта Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, као и претходне иницијативе Војног синдиката Србије и потребе рационализације и ефикаснијег функционисања здравствене заштите запослених у секторима одбране и безбедности, у сарадњи са Полицијским синдикатом Србије, Војни синдикат Србије се иницијативом обратио Влади Републике Србије, односно министру одбране и министру унутрашњих послова.

У наставку можете видети иницијативу, као и текст модела и предлога реорганизације и трансформације војног здравства

Војни синдикат Србије дописом се обратио секретаријату Министарства одбране са захтевом да информишу све саставе Војске Србије и Министарства одбране и обезбеде закониту исплату накнада за трудничко и породиљско боловање у висини од 100% плате, а не 95% како је у већини случајева исплаћено.

У електронском допису дана 20.09.2016.године Генералштаб Војске Србије, Управа за људске ресурсе Ј-1, позвала је Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат запослених у систему одбране, да сагледа нацрт Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира и изнесе примедбе и предлоге на достављени нацрт. У наставку се можете упознати са предлозима за измену нацрта од стране Војног синдиката Србије.

 

У више наврата Војни синдикат Србије предузимао је мере на побољшању услова живота и рада наших колега ангажованих на одбрани државне границе од илегалног прелазака миграната. Генералштаб Војске Србије је осудио мешање Војног синдиката Србије, о чему је Војни синдикат Србије писаним путем обавештен. Као одговор на допис Генералштаба Војске Србије у наставку текста можете прочитати протестно писмо Војног синдиката Србије  упућено кординатору за синдикате.

Позивају се сви заинтересовани чланови Војног синдиката Србије да узму активно учешће у изради Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника. Предлоге измена нацрта можете достављати представницима матичних синдикалних група, при чему је пожељно да исти буду у амандманској форми, односно да приликом предлагања изнесете како би предложена измена требала да гласи, наводећи број члана, става и сл.

У наставку можете прочитати текст нацрта закона, док исти у електронској форми можете преузети код председника сидикалних група.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/