ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 05.06.2017.године Војни синдикат Србије поднео је Министарству одбране захтев у коме тражи исплату стручних дежурстава у војно здравственим установама по следећим тачкама:

1. Издавање наредбе, у року од 8 дана од дана пријема овог захтева, под претњом покретања тужбе, којом ће се обезбедити исплата накнада за стручно дежурство у војним здравственим установама за све запослене који су ово дежурство вршили, за период, уназад три године.

2. Обавештење о томе, шта је Министарство одбране предузело у циљу отклањања наведених пропуста и неправилности, обзиром да су штетна пракса и последица и даље присутне.

3. Обавештење о томе, која лица су одговорна за непоштовање прописа и наношење штете запосленима у ВЗУ по предметном и шта је предузето по основу одговорности тих лица.

У образложењу захтева наведено је следеће:

По иницијативи Војног синдиката Србије од 22.05.2017.године, дана 29.05.2017.године одржан је састанак представника Управе за војно здравсто са представницима јединог репрезентативног синдиката запослених у систему одбране, Војним синдикатом Србије.

Са стране Управе за војног здравство састанку су присуствовали:  овлашћено лице за обављање послова и задатака начелника Управе за војно здравство пуковник др сци мед Угљеша Јовичић, заступник начелника Војномедицинске академије пуковник Мирослав Вукосављевић и дипломирани правник Управе за војно здравство војни службеник Ивана Нововић Петровић.  Како и сами наводе најкомпетентнији за решавање проблема које је предочио Војни синдикат Србије.

Војни синдикат Србије упутио је данас начелнику ВМА захтев за хитно одржавање заједничког састанка на коме би се разговарало о заштити права запослених у тој војноздравственој установи, а која су у надлежности начелника.
 
Запослени у ВМА, добили су последњих дана неколико аката сачињених од стране руководства те војноздравствене установе, којима се неуобичајено прописује начин одевања и њихови међусобни односи, којима им се ускраћују одређена права на рад, као и појединачна акта којима се укидају нека права радних места на којима су запослени изложени повећаним ризицима и напорима. 
 
Војни синдикат Србије до сада је више пута указивао на проблеме у војном здравству, како на страни корисника здравствене заштите, тако и на страни запослених у војноздравственим установама. Чињенично стање и даље указује на то да се проблеми нагомилавају уместо да се решавају и да је целокупно стање у редовима војног здравства све лошије и неповољније, како за оне који у њему раде тако и за оне који користе његове услуге.
 
О томе да ли је начелник ВМА уважио овај захтев, као и то да ли ће се овај састанак одржати и када, ВСС ће издати посебно саопштење.

Војни синдикат Србије, још у октобру 2016. године, поднео је захтев за признавање репрезентативности на територији Србије у делатности одбране. И ако је Војни синдикат Србије репрезентативан код послодавца, Министарства одбране, за запослене у систему одбране веома је важно да имају синдикат који је репрезентативан и у делатности одбране, јер им то даје могућност да са Владом Србије преговарају о закључењу посебног колективног уговора за запослене у тој делатности.

Законом о раду прописано је да репрезентативност на територији Србије у одређеној делатности утврђује одбор за утврђивање репрезентативности, у року од 30 дана, а ако одбор по захтеву за признавање репрезентативности у том року не поступи, репрезентативност утврђује министар за рад.

Како је од подношења захтева Војног синдиката Србије, за признавање ове репрезентативности прошло више од седам месеци, у ком периоду је код министра за рад ургирано због непоступања одбора и затражено да он сам одлуци о овом питању, неспорно је да је исти тај министар личним примером показао непоштовање закона за чије спровођење и поштовање је надлежан. Министар рада се тако придружио онима који свесно крше законе Србије на штету радника и ометају синдикално деловање, у конкретном случају припадника Војске Србије, што је преседан за сваку европску државу која тежи вредностима времена у коме живимо и светлијој будућности.

Министар одбране је у петак наставио са обиласком јединица Војске Србије којом приликом је у Гарди разговарао са подофицирима и војницима. И поред ових састанака он нема праву слику о стању у Војсци Србије. 

 

Према информацијама којима располаже Војни синдикат Србије, оваквим састанцима присуствују наше колеге којима се сугерише шта смеју да питају министра и коментаришу, а онај ко је изашао из тих ограничења и ипак питао нешто са стране, био је критикован од стране представника командовања. Питање је ко у целој овој ситуацији губи време, да ли министар или они који присуствују оваквим састанцима без икакве сврхе. Интересантно је и то, да неко министру ове састанке организује у Београду и околини и они се углавном своде на маркетиншку промоцију фирми са којима је Министарство одбране закључило некакве комерцијалне уговоре како би се већ презадужени припадници Војске Србије додатно задужили кредитним обавезама и минусима на текућим рачунима. То све министар коментарише као његово залагање за унапређење стандарда припадника!

 

Дана 15.05.2017. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец АПРИЛ 2017.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Медији су данас пренели вест о састанку министра одбране са представницима предузећа која се баве зеленилом на територији Београда, Новог Сада и Крушевца у циљу растерећења професиналног састава од обавеза уређивања зеленила у објектима Војске Србије и концентрисања запослених у систему одбране на обуку и послове везане искључиво за обавезе својих радних места.

Поздрављамо сваки потез послодавца на растерећењу припадника Војске Србије  од обавеза које нису у опису војничке професије, али се и питамо да ли је било потребно да протествујемо шест месеци да би се један овако мизеран захтев и предлог уважио.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/