ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Предлози ВСС за измену и допуну Закона о ВС прихваћени у већем делу онако како их је у амандманском облику предложио ВСС, од најзначајнијих уважених измена издвајамо предлог ВСС да се синдикати могу бавити опремањем, учешћем у мултинационаланим операцијама, унутрашњим односима у ВС, да се сидникатима дозволи право на штрајк, синдикалне активности у униформи, да се цивилна лица изједначе са ПВЛ у погледу бенефицираног радног стажа и других пренадлежности, и да се војницима по уговору да приоритет у запошљавању у својству намештеника и службеника као и да им се олакша пријем у ПВС.Извштај о округлим столовима