ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

ЗА ЧЛАНОВЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ У МИНИСТАРСТВУ

 ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ


С обзиром на велики број недоумица наших чланова и осталих припадника ВС и МО везаних за динамику исплата зарада и накнада запосленима у Војсци Србије и Министарству одбране, још једном ћемо појаснити кључне детаље и закључке састанка са представницима Министарства одбране, Сектора за људске ресурсе, на чији позив је делегација Војног синдиката Србије присуствовала дана 14.11.2013.године.

 

 

Дакле, Војни синдикат Србије је својом иницијативом број 443/2013 од 16.10.2013. године упућеној кабинету Министра одбране Р. Србије, тражио да се одложи почетак примене поједних делова Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије. На поменутом састанку представници послодавца су прихватили нашу иницијативу и обавезали се да ће обезбедити континуитет у признавању права и исплаћивању накнаде дела трошкова за закуп стана.

Конкретно, због брзине решавања уоченог проблема потребно је да сви чланови Војног синдиката Србије и запослени у МО и ВС који немају донет Закључак од стамбеног органа поступе према следећем:


- поднети захтев за признавање права на накнаду дела трошкова за закуп стана,
- уз захтев приложити сва потребна документа осим Закључка од стамбеног органа,
- уместо Закључка од стамбеног органа потребно је приложити Захтев који је поднет стамбеном органу.

Поступајући на овај начин испуњени су услови из члана 207. Закона о општем управном поступку и омогућено је персоналним органима да донесу привремено решења.

По добијању Закључка од стамбеног органа исто је потребно одмах доставити персоналним органима који су донели привремена решења.

На овај начин ће се избећи прекид у примању накнаде дела трошкова за закуп стана.

 

Позивамо све чланове Војног синдиката Србије и запослене у МО и ВС који нису поднели захтев за признавање права на накнаду дела трошкова за закуп стана да то учино што пре како би обезбедили континуитет у остваривању ове накнаде.

Овим путем Вас такође молимо да не прихватате здраво за готово информације које појединци остављају на фб профилу Војног синдиката Србије.

Само оно што администратори званично објаве сматрајте званичном информацијом упућеном од стране Управног одбора Војног синдиката Србије.

 

Поштоване колеге и колегинице, вашим учлањењем у Војни синдикат Србије придружили би сте се породици од 2.600 чланова, приближивши се заједничком остварењу постављених циљева!!!

 

КРАЈЊИ ЦИЉ: ПОТПИСИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРАДОБРОДОШЛИ У ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ – ВАШ СИНДИКАТСНАГА, ПОВЕРЕЊЕ, ПОШТОВАЊЕВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ