ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Дана 25.07.2013. године, у времену од 12 до 14 часова, у службеним просторијама Управе за људске ресурсе Генералштаба Војске Србије одржан се први радни састанак представника послодавца у саставу пуковник Драган Петковић са сарадницима из Управе за људске ресурсе ГШ ВС и Управе за кадрове МО и Војног синдиката Србије кога су представљали председник Јосип Чапо, заменик председника Новица Антић, потпредседник Душко Толмач, генерални секретар Предраг Јевтић и председник статутарне комисије Никола Кнежевић.На састанку су усаглашени ставови и циљеви у односу на покренуте иницијативе Војног синдиката Србије. Добијена је подршка за даље ангажовање Војног синдиката Србије на већ покренутим пројектима у склопу чега је истакнута потпуна подршка, наведених представника послодавца, на изради и имплементацији техничког споразума који ће омогућити стварање техничко-просторних услова за несметан рад Синдикалних група Војног синдиката Србије у јединицама МО и ВС.

Установљени су заједнички циљеви за побољшање економско- финансијског и социјалног положаја запослених у МО и ВС.

У наредном периоду Војни синдикат Србије наставиће са реализацијом Програма рада за 2013. годину са тежиштем на:

1. Омасовљавање чланства ради бржег достизања репрезентативности као услова за склапање колективног уговора у циљу остваривања бољих социјално-економских услова живота и рада припадника МО и ВС,
2. Усаглашавање подзаконских аката са Законом о раду,
3. Склапање споразума о техничко-просторним условима за рад, прилагођених несметаном раду и функционисању, Синдикалних група.

Управни одбор ВСС