ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

СОЛИДАРНА ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА

 

Део прихода које од чланарина остварује Војни синдикат Србије опредељен је за солидарне помоћи члановима и њиховим породицама. Начин остваривања права на солидарну помоћ ближе је дефинисан Правилником о фонду солидарности као и Изменама и допунама Правилника о фонду солидарности.

Право на солидарну помоћ може остварити сваки члан ВСС на лични захтев. Образац захтева можете преузети овде као и у синдикалним групама. У прилогу захтева прилаже се документација како је наведено на обрасцу захтева.

 

Солидарна помоћ припада члановима у случају

- рођења детета,

- лома кости,

- смрти родитеља,

- смрти члана уже породице,

- породици умрлог члана ВСС.

 

У наведеним случајевима исплаћује се солидарна помоћ у износу од  10.000,00 динара и иста се уплаћује на рачун корисника наведен у захтеву.

 

Поред наведеног ВСС својим члановима обезеђује је и пригодан поклон за одлазак у пензију који се такође реализује подношењем захтева.

 

 

Од осталих давања чланови остварују право на:

 

-          новогодишњи пакетић за децу старости до 10 година,

 

-          ваучер у износу од 2.000 динара за полазак детета у први разред основне школе и

 

-          поклон ваучер припадницама лепшег пола поводом 8. марта, дана жена.

 

 

 

Поред наведеног, Војни синдикат Србије, у складу са расположивим финансијским средствима организује и посебне акције солидарне помоћи, као што је то било у случају поплава током 2014. године.

 

За реализацију солидарне помоћи у наведеним случајевима Војни синдикат Србије издвоји годишње више од 8.000.000,00 динара.

 

 

Војни синдикат Србије нема формиран посебан фонд солидарности, којим би се уз увећање чланарине обезбедило функционисање касе узајамне помоћи.