ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

ПОЛИСА

Колективно комбиновано осигурање је посебан вид осигурања који члановима ВСС пружа сигурност и покриће услед следећих ризика:

Ризик Износ премије Примедба
Смрт услед болести 250.000 динара  
Смрт услед несрећног случаја 500.000 динара  
Инвалидитет као последица несрећног случаја до 1.000.000 динара У зависности од процента инвалидитета-пропорцијално
Прелом кости улед несрећног случаја 10.000 динара Остварује се по обрасцу солидарне помоћи
Теже болести до 50.000 динара Процентуално у складу са Посебним условима
Хируршка интервенција до 25.000 динара Процентуално у складу са Посебним условима

 

Начин подношења захтева:

Упутство за пријаву штете

Образац за пријаву штете 

Образац за пријаву штете услед теже болести или хируршке интервенције 


Шта није обухваћено овом врстом осигурања?
Болести које су установљене,односно болести од којих осигураник већ болује у тренутку ступања у осигурање.
Период осигурања чланова ВСС износи једну годину (до 01.05.2018.године).

Покривеност:
Осигурање покрива наведене ризике у времену обављања и изван обављања редовног занимања осигураника (24 часа у земљи и иностранству).

 
ДОДАТНА ОПЦИОНА ОСИГУРАЊА

(нису обухваћена чланством у Војном синдикату Србије)Осигурање домаћинства

С посебним задовољством вас обавештавамо да је у сарадњи са Ђенерали осигурање Србија а.д.о. омогућио/ла уговарање новог пакета ОСИГУРАЊА ДОМАЋИНСТВА на 36 месеци. Месечни износ премије осигурања износи 200,00 динара. Плаћање се врши путем административне забране. Захтев се подноси у матичној синдикалној групи.

Образац пријаве штете услед пожара, експлозије, олује, града и изливања воде

Образац пријаве штете услед провалне крађе

Образац пријаве штете услед лома стакла


Каско осигурање возила

За све чланове ВСС, Ђенерали осигурање Србија а.д.о. омогућио/ла уговарање полисе  КАСКО осигурања ,уз комерцијални попуст у износу од  10% на све полисе за које су уговарачи чланови ВСС. Осигурање се остварује у филијалама Generali осигурања давањем на увид чланске и личне карте.

Међународно путно осигурање

Понуда међународног ПУТНОГ ОСИГУРАЊА преко Ђенерали осигурање Србија а.д.о. за индивидуална путовања као и породична путовања са попустима на премије путног осигурања од 15-25%. Осигурање се остварује у филијалама Generali осигурања давањем на увид чланске и личне карте.

Више информација о уговореноме осигурању и условима коришћења можете добити у својој синдикалној групи.