ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

 

АКТИВНОСТИ ВСС НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА И ПРАВА ПРИПАДНИКА ВС И МО

 

Стицањем репрезентативности код послодавца Војни синдикат Србије испунио је услов да ступи у преговоре са послодавцем за закључење колективног уговора. Колективни уговор је акт који представља изјаву воље две стране, у конкретном случају послодавца и представника запослених и то репрезентативног синдиката, којим они узајамно и споразумно дефинишу услове рада и права из радног односа који су повољнији од услова рада предвиђених законима. Ово се не може рећи и за правилнике које доноси послодавац јер се њима ближе уређују услови рада и права заснована искључиво на закону и у границама које је одредио закон, не више од тога. Зато је колективни уговор у предности и повољнији за запослене у односу на било који правилник који доноси послодавац. Поред захтева за приступање преговорима за закључење колективног уговора, Војни синдикат Србије упутио је послодавцу и другим државним и јавним органима већи број иницијатива, захтева и других аката, са намером да побољша стандард запослених, услове рада и заштити права чланства и запослених у систему одбране. Од битнијих иницијатива издвајамо:

 

-      Иницијативу којом је тражено да послодавац донесе привремена решења за признавање накнаде за увећане трошкове становања, за лица која услед измене правилника нису била у могућности благовремено да обезбеде сва неопходна документа за трајно решавање овог питања.

 

-         Иницијативу за измену термина исплате увећаних трошкова становања, која је у почетку исплаћивана са другим делом плате.

 

-         Иницијативу за решавање статуса професионалних војника, нарочито оних старијих од 40 и 50 година живота.

 

-         Иницијативу за регулисање и остваривање накнада за прековремени рад.

 

-        Захтев за стављање ван снаге наређења о обавезном ношењу униформе од стране цивилних лица, намештеника и службеника у појединим јединицама КзО.

 

-     Иницијативу за трајно решавање статуса оружја у личном власништву припадника ВС и МО набављеног током службе. У вези са овим питањем поднет је и амандман на Правило службе Председнику Р. Србије који у складу са законом доноси то правило.

 

-         Иницијативу за регулисање радног времена.

 

-         Иницијативу за повећање бода за УТС.

 

-         Предлог за вансудско поравнање у случају накнаде трошкова путовања припадницима који су по наређењу из КЗБ упућивани у места становања ради гласања.

 

-        Обавештење инспекторату одбране, и предог за извршење ванредне контроле у објектима ВС у којима се не поштују права лица на радним местима са повећаним ризиком и отежаним условима рада.

 

-         Иницијатива Министарству одбране за измену стамбеног правилника.

 

-         Захтев Сектору за људске ресурсе Министарства одбране у циљу спречавања отпуштања професионалних војника старијих од 40 година.

 

-        Захтев Министарству одбране за регулисање стажа за чекање на решавање стамбеног питања за цивилна лица која су се налазила на служби у самодоходовним установама.

 

-         Иницијатива и предлог министру одбране за закључење просторно-техничког споразума са репрезентативним синдикатом.

 

-      Приговор Команданту КоВ у вези онемогућавања коришћења права појединим припадницима на одсуство због опоравка по основу вршења специфичне војне службе, које им припада током 2015. године,а који су до измене Закона о ВС обављали ту службу.

 

-         Захтев Команданту РВ и ПВО за отклањање незаконитости у поштовању права припадника у јединицама о установама тог вида.

 

-         Захтев министру одбране за исплату неисплаћених накнада за рад у иностранству радницима Ваздухопловног Завода ''Мома Станојловић''.

 

-         Обавештења Заштитнику права грађана, господину Саши Јановићу о ометању синдикалног деловања у ВС и МО и притужба на незаконит рад министра одбране.

 

-         Иницијатива Уставном суду Србије за оцену законитости Правилника о изменама и допунама Правилника о путним и другим трошковима.

 

-         Иницијатива Уставном суду Србије за оцену уставности одредби Закона о Војсци Србије којима се припадницима ВС и МО спречава право на штрајк.

 

-         Жалбу Влади Р. Србије на решење министра одбране о утврђивању висине дневница и накнада.

 

-       Иницијатива Управном инспекторату Р. Србије за извршење ванредне инспекције у Министарству Одбране и Војсци Србије због примене решења о утврћивању висине дневница и накнада на које је уложена жалба.

 

-     Већи број захтева за састанке на којима би се створили услови за унапређење радносоцијалног статуса и положаја припадника система одбране и то са Начелником Генералштаба, помоћником министра одбране за људске ресурсе, министром одбране, Председником Владе Р. Србије и Председником Републике Србије.