ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

ЗАКОН О РАДУ

 

Законом о раду регулишу се права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада. Закон о раду примењив је на запослене у министарству одбране и Војци Србије у свим својим одредбама које другачије нису регулисане Законом о Војсци Србије.

Кликом на линк можете преузети важећи Закон о раду.