ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Синдикат самостално финансира своју активност.

 

Извори прихода Војног синдиката Србије су:

  • Чланарина,

  • Наменски прилози и доприноси чланства,

  • Поклони и спонзорства донатора и симпатизера.

 

Чланарина износи 1,00% нето плате појединачног члана.

 

 

Чланарина се може користити искључиво за:

  • Активности Синдикалне групе (промоција Војног синдиката Србије и стварање услова за административно-техничко функционисање Синдикалне групе и коресподенцију са ''Централом')',

  • Активности Управног одбора –''Централе'',

  • Правну помоћ чланству,

  • Солидарну помоћ чланству,

  • Колективно осигурање чланова

 

Начин утрошка прикупљене чланарине уређен је Правилником о материјалном и финансијском пословању Синдиката.

 

ИМОВИНА

Имовима синдиката је заједничка имовина свих чланова Синдиката.

Имовина синдиката је недељива сем у случају престанка постојања синдиката.

Начин стицања и располагање имовине уређује се Правилником о материјалном и финансијском пословању Војног синдиката Србије.