ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

У протеклом периоду Војни синдикат Србије, много пута је указивао на проблеме ненадокнађеног прековременог рада припадницима Војске Србије, и борио се да припадници Војске Србије остваре своје право на накнаду прековременог рада, било слободним сатима било новчаном накнадом прековременог рада.

У том смислу обавештавамо чланове Војног синдиката Србије, да је Сектор за буџет и финансије Министарства одбране Републике Србије, својим актом број 27-262 од 21.12. 2018. године, дао сагласност за исплату прековременог рада командама и јединицама, за један месец у 2018 години за који се анализом оптерећености утврди да су у њему припадници били најдуже прековремено ангажовани уз поштовање законских одредби у смислу да тај прековремени рад мора да се обавља по писаном налогу претпостављеног старешине, да не може трајати дуже од 4 часа дневно нити дуже од 8 часова недељно, у складу са прописаном евиденцијом прековременог рада и да мора бити у складу са другим законским одредбама које регулишу прековремени рад професионалних припадника Војске Србије.

Како је у јединицама Војске Србије, од стране команданата учестало кршење наведених одредби, а посебно у смислу да команданти припадницима Војске Србије усмено наређују прековремени рад,(чак често и без икакве потребе и из личног хира, ради чишћења круга или неке друге активности којом командант истерује дисциплину) да одступају од законских одредби о трајању таквог рада, али и да се у командама и јединицама Војске Србије евиденције о прековременом раду не воде онако како је то прописано, позивамо припаднике Војске Србије да Војном Синдикату Србије, пријаве све незаконитости везане за прековремени рад.

У складу са наведеним, против команданата који злоупотребљавају прековремени рад својих потчињених, правни тим Војног синдиката Србије, подносиће пријаве, јер се на описан начин крше права припадника Војске Србије, али и оштећује буџет Републике Србије.