ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије је дана 12.12.2018.године упутио Министарству одбране захтев за повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања.

Захтевом се тражи повећање износа бода за обрачун накнаде минимално 5 динара, односно за 30% у односу на тренутну вредност бода.

Последњи пут, вредност бода за предметне накнаде установљена је 2008. године и од тада се није мењала. Вредност бода која је тада утврђена у износу од 18.44 динара, а за накнаду из члана 22. Правилника, 25 динара. У јуну месецу 2008.године нпр. курс евра износио је 78.83 динара за један евро. На дан подношења овог захтева курс евра износи 118,21 динара за један евро, дакле 39.38 динара више него 2008. године. Овакво стање ствари представља знатно повећање трошкова на терет личног буџета запослених у Војсци Србије и Министарству одбране који остварују право на предметну накнаду, и то за 30% више у односу на 2008. годину.

Не може се занемарити и чињеница да су банке користећи различите методе обрачуна камате и разлика у курсу евра, односно швајцарског франка за кредите у тој валути, у односу на динар, створиле ситуацију у којој је лицима која су стамбено питање решила трајно путем кредита повећале рату и до 50%, некима и више, што прилично неповољно и знатно оптерећујуће утиче на лични буџет професионалних припадника, нарочито оних код који је запослен само један члан домаћинства.

Војни синдикат Србије је у претходном периду више пута указивао да су се мере смањења плате запослених у јавном сектору које је Влада Републике Србије спровела, код запослених у Војсци Србије и Министарству одбране одразиле прилично штетно и деморалишуће, најбољи показатељ је велики одлазак професионалних припадника из Војске Србије, јер ова категорија запослених у државним органима већ живи на ивици основних егзистенцијалних потреба.

Важно је напоменути да је неопходно имати у виду, да професионални припадници Војске Србије, у пракси немају могућност остваривања додатних прихода ван службе, на који начин се налазе у знатно неповољнијем положају у односу на сва остала лица у јавном сектору која такве приходе могу остварити и додатно појачати лични буџет.

Важно узети у обзир чињеницу да су припадници система одбране показали највиши степен дисциплине у до сада реализованим мерама штедње, те да су тако највише сачували буџетска средства. Војни синдикат Србије сматра да управо из ових разлога упућени захтев за повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања неопходно да буде уважен.

Из претходно наведених и образложених чињеница, као и одбијања Министарства одбране да са првим и јединим репрезентативним синдикатом у Војсци Србије, Војним синдикатом Србије, супротно законској обавези, закључи КОЛЕКТИВНИ УГОВОР којим ће ближе и у већем обиму уредити права из радног односа запослених у Војсци Србије, упутили смо овај захтев.