ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије је дана 20.11.2018.године упутио иницијативу Министарству одбране којом захтева да се изврше измене и допуне Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије у циљу отклањања дискриминаторског односа према цивилним лицима на служби у Војсци Србије, са акцентом на коефицијент за посебне услове службе, због тежине, карактера и трајања рада односно посла, који постојећим прописом припада само професионалним војним лицима, а не свим професионалним припадницима Војске Србије.

Положај и служба коју врше цивилних лица у Војсци Србије, неспорно се разликује од положаја осталих запослених у Републици Србији, првенствено у смислу тога да су врло често обавезни да обављају послове идентичне војним лицима, а то подразумева да су обавезни да, примењују стројеве радње, да врше службу дежурства и чуварску службу ( под оружјем и униформи), обављају војне дужности у условима теренског живота и рада, учествују у извођењу теренских вежби и узбуна и извршавају друге послове које захтевају појачано психофизичко напрезање, чак и оне у зонама у којима им је неретко угрожена лична безбедност и здравље. Као такви дискриминисани су у односу на професионална војна лица само због тога што су категорисани као цивилна лица.