ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 22.11.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ОКТОБАР 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође реализоваће се и уплата ваучера за децу чланова која су пошла у први разред основне школе у школској 2018/19 години, у износу од 2.000 динара, а који су накнадно доставили захтеве.