ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Председник Војног синдиката Србије, Новица Антић, поднео је 5. новембра као оштећени, прекршајне пријаве против двојице официра на дужности војног дисциплинског тужиоца због тога што су извршили дискриминацију у вези са његовим чланством и позицијом у синдикату и неосновано, незаконито и супротно међународном праву, позвали га на одговорност за непостојећи и неучињени дисциплински преступ у војној служби .

Закон о раду, прописује да ће се казнити за прекршај, онај ко прекрши забрану дискриминације из члана 18-21 овог закона, као и онај ко позове на одговорност представника запослених који поступа у складу са законом. Неспорно је да је председник Војног синдиката Србије, коме је министар одбране 2015 године, признао репрезентативност својим решењем, а тако и пословну способност, у свему поступао искључиво у складу са законом, због чега су се створили услови да због позивања на одговорност која објективно не постоји, затражи судску заштиту пред прекршајним судом.

За ове прекршаје запрећено је новчаним казнама како за одговорна лица тако и за послодавце у износу и до 1,5 милиона динара.

Прогон и неосновано кажњавање председника јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије, свакодневно осуђују многобројни синдикати и организације у Србији и иностранству, што је још један од доказа бескрупулозности и бахатости појединаца на власти који својим поступцима свакодневно урушавају Србију као правну државу и њен међународни углед.

Војни синдикат Србије, од данас ће објављивати писма подршке упућена председнику Војног синдиката Србије поводом овог срамног и кукавичког чина Министарства одбране.